5. Về chuyện bắn phong tranh

1.6K 244 25


Đệ tử  Vân Mộng Giang thị hàng ngày đều thi bắn phong tranh, người giành giải nhất luôn được các sư huynh đệ kẻ trước người sau tranh nhau giúp đỡ làm hết việc vặt trong nhà.

Có một lần, chiếc phong tranh bị mũi tên xuyên trúng, rơi xuống bên người Giang tông chủ. Chúng đệ tử đuổi tới nơi, xanh lè mặt, nghĩ thầm chắc chắn mình tiêu rồi!

Ai dè, Giang tông chủ trầm ngâm rất lâu, lại chẳng quát mắng tiếng nào, chỉ khen bọn họ xạ nghệ ngày càng tiến bộ, rồi im lặng đi mất.

Đêm hôm đó, Giang tông chủ một mình ngồi ở đầm sen, uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi hương rượu át cả hương sen trong hồ.

Lúc bấy giờ, Di Lăng lão tổ đã chết được chẵn mười năm...    

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!