4. Về chuyện người họ Lam

1.7K 237 10


Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm của Vân Mộng Giang thị không vừa mắt Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị, điều này thiên hạ ai cũng biết.

Thế nhưng người Lam gia khác, Giang tông chủ chưa bao giờ ý kiến ai, chỉ trừ một mình Lam Tư Truy. Tại sao lại thế?

Nói đi cũng phải nói lại, Lam Tư Truy có gì không tốt? Là đệ tử triển vọng nhất Lam gia hiện nay, ôn nhuận văn nhã, ngọc thụ lâm phong, lễ nghi, tính cách, võ công đều tốt. Nhưng Giang tông chủ vẫn không vừa mắt Lam Tư Truy, chỉ duy nhất Lam Tư Truy thôi!

Tại sao ư?

- Kim Lăng, dạo gần đây đang làm gì mà ít ghé Vân Mộng hơn hẳn thế? – Giang tông chủ vừa đưa một chén canh sườn Vân Mộng cho cháu trai vừa bâng quơ hỏi.

- Cái này, cháu cùng đám Tư Truy, Cảnh Nghi đi săn đêm.

Giang tông chủ âm thầm ghi nhớ: Kim Lăng lại nhắc Lam Tư Truy một lần!

- Kim Lăng, hôm nay đưa ai về đầm sen Vân Mộng chơi vậy?

- Cháu và Lam Tư Truy định đi hái một ít sen về làm nguyên liệu nấu canh sườn. Cữu cữu nói nhà bếp chuẩn bị nhé!

Lại là Lam Tư Truy!

- Kim Lăng, Tiên Tử đâu?

- Dẫn Lam Tư Truy ra phố thị bên bến sông mua ít đồ rồi ạ!

Tại sao vẫn là Lam Tư Truy???

Cuối cùng, Giang tông chủ kết luận, tên nhóc Lam Tư Truy đúng là người do Lam Vong Cơ nuôi dạy, đều khó ưa như nhau! Phải để Kim Lăng cách thằng nhóc này càng xa càng tốt! 

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!