już wyjaśniam

267 21 1
                         

Challenge wymyślony został przez @GraphicSociety. Pierwszą osobą, która przeniosła ten challenge na polski Watt była KrolowaJednorozcow.

Okładki będzie można adoptować. Formuła do napisania w komentarzu(kto pierwszy ten lepszy):
CHCĘ!
- autor**
- tytuł*

* - obowiązkowo
** - jeśli nie chcecie, aby widniało napiszcie po prostu brak
✘ - okładka zajęta
Okładek nie oddaję do opowiadań nieopublikowanych. 

Poniżej macie spis jak mają wyglądać wyzwania na poszczególne dni(możecie spis wyzwań zabierać do swoich książek, jak nie chce wam się robić)

Poniżej macie spis jak mają wyglądać wyzwania na poszczególne dni(możecie spis wyzwań zabierać do swoich książek, jak nie chce wam się robić)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Zapraszam do komentowania i oceniania okładek z tego challengu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Zapraszam do komentowania i oceniania okładek z tego challengu. 

30 Day Cover ChallengeWhere stories live. Discover now