1. Về chuyện đoạt xá

4K 292 4


Một môn hạ Giang gia chạy vào cấp báo:

- Tông chủ, ở phía đông Vân Mộng bắt được một đạo sĩ đoạt xá sống lại. Có mang về Liên Hoa ổ tra khảo rõ không ạ?

Giang tông chủ nhấp một ngụm trà sen, liếc mắt khinh thường nói:

- Liên quan gì đến ta?

Môn hạ Giang thị biết điều ngậm miệng lui xuống tự mình xử lý, kẻ nọ nhìn kẻ kia, trong lòng âm thầm kêu gào: "Thế năm xưa ai là người hễ phong thanh có tin đồn đoạt xá hoàn hồn là xa xôi vạn dặm cũng phải dẫn người về quất cho nát bét, tra khảo tới cùng???!!!"

Có điều, môn hạ Giang thị vốn không biết, năm xưa, Giang tông chủ làm vậy chỉ hoàn toàn vì bốn chữ "Di Lăng lão tổ" mà thôi! Hắn căm phẫn muốn tận diệt khi Ngụy Anh vừa tái sinh hay hắn mong mỏi ôm hi vọng Ngụy Anh có thể tái sinh lần nữa, chẳng ai hay biết! Chỉ biếtrằng, Di Lăng lão tổ vừa được hiến xá trở về, thì Giang tông chủ liền không quản chuyện giang hồ đoạt xá hoàn hồn nữa. Giống như hắn bây giờ, đối với mấy chuyện này, chỉ nhàn nhạt, khinh khỉnh buông ra năm chữ: "Liên quan gì đến ta?"    

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!