CÂU 1: Khái niệm, đặc điểm, tổ chức quản lí của doanh nghiệp tư nhân

9.3K 1 2

* Khái niệm: là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp

* Đặc điểm:

            + thành viên tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ đầu tư vốn thành lập và làm chủ

            + doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân bởi vì tài sản của doanh nghiệp không tách bạch vs tài sản của chủ doang nghiệp

            + trách nhiệm: doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp

* Tổ chức quản lí:

            + chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối vs tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

            + chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lí, điều hành kinh doanh

            + chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

            + chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

CÂU 1: Khái niệm, đặc điểm, tổ chức quản lí của doanh nghiệp tư nhânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!