Câu 8:ý chí?Nêu các phẩm chất cơ bản của í chí?

9.6K 6 5

Câu 8:Trình bày khái niệm í chí?Nêu các phẩm chất cơ bản của í chí?

a,Khái niệm:

-Ý chí là mặt năng động của í thức biểu hiện ở năng lực thực hiện n~ hành động có mục đích đòi hỏi phải có sự nỗ lực khắc phục khó khăn

-Ý chí có quan hệ chặt chẽ với hoạt động nhận thức:

Ý chí là một cơ chế khởi động và ức chế làm việc,ý chí điều chỉnh hành vi của con ng hướng một cách có ý thức các nỗ lực về trí tuệ thể chất nhằm đạt đc mục đích hoặc kiềm chế n~ hành động k cần thiết,ngc lại nhận thức làm í chí có nội dung làm cho con ng biết nỗ lực í chí đúng lúc đúng chỗ.Giá trị chân chính của í chí k phải chỉ ở chỗ í chí đó cao hay thấp,mạnh hay yếu mà là ở nội dung XH của nó tức là í chí đó hướng vào đâu,chỉ có n~ í chí mang nội dung đạo đức mới có thể zúp con ng thực hiện đc n~ chuyển biến to lớn,n~ công việc lớn lao trong cuộc đời

-Ý chí có mối quan hệ chặt chẽ với tình cảm

Tình cảm thực hiện vai trò điều khiển(có thể kích thích hoặc kìm hãm ảnh hưởng ngược lại tcam cũng chịu sự kiểm soát của í chí,nếu tcam phù hợp với hành động và í chí thì tcam tăng í chí,nếu tình cảm trái với í chí,cản trở hành động thì í chí thực hiện chức năng kiềm chế tình cảm để thực hiện hành động đạt mục đích)

b,Các phẩm chất của í chí:

Khi điều chỉnh hành động,ý chí của con ng đc bộc lộ dưới nhiều phẩm chất # nhau như sau:

-Tính mục đích:

Là phẩm chất đầu tiên rất quan trọng của í chí,đó là kĩ năng của con ng biết đề ra cho hoạt động và cuộc sống của mình n~ mục đích gần và xa bắt thành viên của mình phục tùng mục đích ấy.Hành động có tính mục đích càng cao thì càng có khả năng huy động sức mạnh về vật chất và tinh thần để khắc phục khó khăn nhằm đảm bảo thực hiện mục đích ấy.Con ng nếu thiếu tính mục đích thì hành động k tuân theo n~ mục tiêu,n~ chuẩn mực đã định,thiếu kỉ luật dễ nản chí khi gặp khó khăn

-Tính độc lập:Là năng lực quyết định và thưc hiện hành động đã dự định k phụ thuộc vào ng khác

-Tính quyết đoán:Là khả năng đưa ra n~ quyết định kịp thời và đúng đắn mà k có n~ dao động k cần thiết,rất cần thiết cho n~ hoàn cảnh khẩn trương phức tạp.Ng có tính quyết đoán thường suy nghĩ nhanh chóng,quyết định kịp thời do đó họ sẽ tận dụng đc n~ thời cơ xuất hiện trong cuộc sống.Ng quyết đoán sau khi quyết định là bắt tay vào thực hiện ngay k do dự hoặc kéo dài việc thực hiện quyết định của mình

-Tính kiên trì:Đây là phẩm chất ý chí của ng luoon2 theo đuổi và quyết tâm thực hiện cho đc mục đích đã đề ra,ng kiên trì k ngại khó khăn,zan khổ,họ có khả năng chịu đựng vươt qua thử thách về thời gian cho dù công việc có đơn điệu kéo dài thì ng kiên trì vẫn bền bỉ theo đuổi mục đích đến cùng

-Tính kiên cường:Là phẩm chất í chí nói lên tinh thần dũng cảm trong khi thực hiện nhiệm vụ,nói lên khả năng chịu đựng sự căng thawngrcao đọ vượt qua n~ thử thách gay go cả về tinh thần,tcam và thể lực trong 1tzan nhất định

VD:N~ chiến sĩ CM khi bị tù đầy,tra tấn vẫn kiên cường bám trụ,1 tinh thần sắt đá.

Ngc với tính kiên cường là sự nhu nhược yếu đuối,đầu hàng trc khó khăn chịu khuất phục trc uy quyền,dẫn đến xa rời,từ bỏ chân lí

Câu 8:ý chí?Nêu các phẩm chất cơ bản của í chí?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!