Câu 4: trí nhớ? Phân tích các quá trình cơ bản của trí nhớ

9.1K 3 2

Câu 4: trình bày khái niệm vai trò của trí nhớ? Phân tích các quá trình cơ bản của trí nhớ

a.Khái niệm:

[con người luôn nhận thức thế giới khách quan và không ngừng cải tạo nó để phục vụ cho cuộc sống con người. để thực hiện được điều này con người phải tích lũy sự hiểu biết và kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực hoạt động thực tiễn của minh. Một trong những yếu tố cơ bản để tích lũy đc sự hiều biết và kinh nghiệm là trí nhớ. ]

=>> trí nhớ là một quá trình nhận thức thế giới khách quan bằng cách ghi lại giữ lại và làm xuất hiện lại những gì mà cá nhân thu nhận được trong hoạt động sống của mình

b.Vai trò:

-Nhờ có trí nhớ mà sự vật hiện tượng ta đã phải tri giác được, những ý nghĩ và tính cảm ta đã có ko bị mất đi mà vẫn còn đc giữ lại tron óc và trở thành khả năng thực tiễn , sự hiểu biết của chúng ta. Nếu không có trí nhớ thì mọi sự vật hiện tượng mà ta đã nhận biết nhiều lần đến khi gặp lại sẽ thấy như hoàn toàn mới và con người sẽ mất đi khả năng suy lí sáng tạo và đặt kế hoạch cho hoạt động tương lai dựa trên những hiểu biết và khả năng sẵn có

-Không có trí nhớ thì ngay cả những tình cảm thiêng liêng nhất cũng bị xóa bỏ , mọi sự vật con người gắn bó với hàng ngày như cha mẹ, con cái bạn bè đều trở nên xa lạ

c.Các quá trình cơ bản của trí nhớ:

Trí nhớ bao gồm các quá trình như

+ quá trình ghi nhớ

+quá trình giữ lại

+quá trình xuất hiện lại

+quá trình quên

- quá trình ghi nhớ (sự Ghi nhớ):

là một quá trình nhớ nhằm tiếp nhận, củng cố các ấn tượng xuât hiện trong ý thức dưới tác động của các sự vật hiện tượng trong quá trình cảm giác , tri giác theo quân điểm sinh học ghi nhớ là quá trình tạo nếp vỏ não.Trí nhớ bao giờ cũng bắt đầu từ quá trình gi nhớ , quá trình ghi nhớ phụ thuộc nhiều yếu tố:

+ tài liều nhớ

+ hành động nhớ

+trạng thái tâm lý

+các thuộc tính tâm lý nhân cách

Có nhiều loại ghi nhớ: ghi nhớ nhanh chậm, ghi nhớ có chủ định, ghi nhớ có giới hạn , không giới hạn , chất lượng và hiệu quả của sự ghi nhớ , phụ thuộc

+mục đích

+động cơ

+biện pháp

+thủ thuật nhớ

-Quá trình giữ lại:

tất cả những điều ta ghi nhớ được đều đc giữ lại trong óc mỗi người một thời gian nhất định có khi ngắn ngửi hoặc lâu dài, có thể một đời người, nó phụ thuộc vào các yếu tố:

+ tính chất ý nghĩa của vấn đề đc lưu lại

+ nhu cầu, hứng thú , trạng thái tâm lí sức khỏa của mỗi người.