Câu 4: trí nhớ? Phân tích các quá trình cơ bản của trí nhớ

15.6K 5 2

Câu 4: trình bày khái niệm vai trò của trí nhớ? Phân tích các quá trình cơ bản của trí nhớ

a.Khái niệm:

[con người luôn nhận thức thế giới khách quan và không ngừng cải tạo nó để phục vụ cho cuộc sống con người. để thực hiện được điều này con người phải tích lũy sự hiểu biết và kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực hoạt động thực tiễn của minh. Một trong những yếu tố cơ bản để tích lũy đc sự hiều biết và kinh nghiệm là trí nhớ. ]

=>> trí nhớ là một quá trình nhận thức thế giới khách quan bằng cách ghi lại giữ lại và làm xuất hiện lại những gì mà cá nhân thu nhận được trong hoạt động sống của mình

b.Vai trò:

-Nhờ có trí nhớ mà sự vật hiện tượng ta đã phải tri giác được, những ý nghĩ và tính cảm ta đã có ko bị mất đi mà vẫn còn đc giữ lại tron óc và trở thành khả năng thực tiễn , sự hiểu biết của chúng ta. Nếu không có trí nhớ thì mọi sự vật hiện tượng mà ta đã nhận biết nhiều lần đến khi gặp lại sẽ thấy như hoàn toàn mới và con người sẽ mất đi khả năng suy lí sáng tạo và đặt kế hoạch cho hoạt động tương lai dựa trên những hiểu biết và khả năng sẵn có

-Không có trí nhớ thì ngay cả những tình cảm thiêng liêng nhất cũng bị xóa bỏ , mọi sự vật con người gắn bó với hàng ngày như cha mẹ, con cái bạn bè đều trở nên xa lạ

c.Các quá trình cơ bản của trí nhớ:

Trí nhớ bao gồm các quá trình như

+ quá trình ghi nhớ

+quá trình giữ lại

+quá trình xuất hiện lại

+quá trình quên

- quá trình ghi nhớ (sự Ghi nhớ):

là một quá trình nhớ nhằm tiếp nhận, củng cố các ấn tượng xuât hiện trong ý thức dưới tác động của các sự vật hiện tượng trong quá trình cảm giác , tri giác theo quân điểm sinh học ghi nhớ là quá trình tạo nếp vỏ não.Trí nhớ bao giờ cũng bắt đầu từ quá trình gi nhớ , quá trình ghi nhớ phụ thuộc nhiều yếu tố:

+ tài liều nhớ

+ hành động nhớ

+trạng thái tâm lý

+các thuộc tính tâm lý nhân cách

Có nhiều loại ghi nhớ: ghi nhớ nhanh chậm, ghi nhớ có chủ định, ghi nhớ có giới hạn , không giới hạn , chất lượng và hiệu quả của sự ghi nhớ , phụ thuộc

+mục đích

+động cơ

+biện pháp

+thủ thuật nhớ

-Quá trình giữ lại:

tất cả những điều ta ghi nhớ được đều đc giữ lại trong óc mỗi người một thời gian nhất định có khi ngắn ngửi hoặc lâu dài, có thể một đời người, nó phụ thuộc vào các yếu tố:

+ tính chất ý nghĩa của vấn đề đc lưu lại

+ nhu cầu, hứng thú , trạng thái tâm lí sức khỏa của mỗi người.

- quá trình xuât hiện lại(sự tái hiện):

là một quá trính lớn mà trong đó những sự việc đc ghi lại trước đây được làm sống lại, thông thường sự tái hiện đc thể hiện dưới 3 hình thức

+Sự nhận lại:là những hình ảnh đc tái hiện khi sự tri giác đc gọi lại

+Sự nhớ lại :là một hình thức tái hiện mà ngay lúc đó sự tri giác đối tượng k diễn ra,nhớ lại đc kích thích bởi 1 hình ảnh,1 hiện tượng,hoặc của tư duy,hoặc của đối tượng nào đó đang đc trực tiếp tri giác theo quy luật liên tưởng

+Sự hồi tưởng:hành động trí tuệ phức tạp nhất của sự nhớ lại đó là sự hồi tưởng,trong sự hồi tưởng những hình ảnh ấn tượng trc đây đc tái hiện lại một cách máy móc rõ ràng,chính xác.

-Quá trình quên:

k phải tất cả những j ta đã tri giác hàng ngày đều đc giữ lại trong trí nhớ,có những điều ta k thể nào quên và đc giữ lại thường trực trong trí nhớ,có những điều ta phải trật vật mới nhớ lại đc,thậm trí k thể nhớ lại.Vậy quên là sự biến mất và sự loại bỏ ra khỏi trí nhớ những j ta đã ghi lại.Theo quan điểm y học quên là sự xóa nhòa,tách dần các nếp nhăn trên vỏ não.Biện pháp chống quên hiệu quả nhất là gắn liền thông tin vào các hoạt động của con ng

Câu 4: trí nhớ? Phân tích các quá trình cơ bản của trí nhớĐọc truyện này MIỄN PHÍ!