Câu 1:hiện tượng tâm lý

24.2K 7 5

Câu 1: Kn, đặc điểm, phân loại và chức năng của hiện tượng tâm lý

1) Khái niệm:

-là hiện tượng chủ quan về hình ảnh TG khách quan trong óc con người.

-có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động nội tiết.

- đc nảy sinh bởi hoạt động sống trong từng người và gắn bó mật thiết với các qhệ XH.

2) Đặc điểm:

a. Tính chủ thể:

Sự fản ánh tâm lý con ng bao h cũng mang dấu vết riêng của bản thân người fản ánh, bởi mỗi ng fản ánh thực tại khách qan thông qa kinh nghiệm riêng, vốn có, thông qua cảm xúc, thái dộ riêng của mình đối với thực tại đó. (Giai cấp khác nhau, hoàn cảnh, vốn kiến thức, nghề nghiệp, tuổi tác khác nhau thì tâm lý khác nhau. Điều đó nói lên tính chủ thể của tâm lý.)

b. Tính tổng thể:

Đời sống tâm lý con ng bao gồm nh hiện tượng tâm lý mà mỗi hiện tượng đc ví như mỗi bộ fận của cơ thể, fản ánh toàn bộ cơ thể, thì bất cứ hoạt động tâm lý nào cũng fản ánh toàn bộ nhân cách của con ng.

c. Tính thống nhất jữa hoạt động bên trong và hoạt động bên ngoài.

Tâm lý là 1 hiện tượng thuộc TG bên trog, tuy ta ko quan sát tri giác trực tiếp đc qá trình tâm lý nhưng có thể hiểu biết nó 1 cách gián tiếp thông qua hoàn cảnh bên ngoài. Ta có thể thông qua thái độ, hành vi, ngôn ngữ để xét đoán tâm lý. Điều đó nói lên tính thống nhất của hoạt động bên trong và hoạt đông bên ngoài

3) Phân loại hoạt độg tâm lý:

Các hiên tượng tâm lý rất đa dạng và fong fú. Có nh cách fân loại hiện tượng tâm lý:

- Các quá trình tâm lý

- Trạng thái tâm lý

- Các thuộc tính tâm lý cá nhân

a. Các quá trình tâm lý:

- là hiện tượng tâm lý có nảy sinh diễn biến và kết thúc nhằm biễn những tác động bên ngoài thành các hình ảnh tâm lý bên trong.

Quá trình tâm lý là nguồn gốc khởi đầu của đời sống tinh thần. Nó xhiện như là yếu tố điều chỉnh ban đầu đv hành vi của con người. (Có quá trình tâm lý thì mới có kiến thức, tri thức, mới có sự fong fú về kinh nghiệm sống, và có bản lĩnh.)

- gồm 3 qá trình:

+ Quá trình nhận thức: bao gồm cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, hay gồm nhận thức cảm tính(cảm giác, tri giác) và nhận thức lý tính (tư duy, tưởng tượng)

+ Quá trình cảm xúc, tình cảm: là quá trình mà con người biểu thị thái độ của mình đối với TG xung quanh và đv chính bản thân họ.

+ Quá trình ý chí: là quá trình biểu thị sự nỗ lực của con người để vượt qua những khó khăn hiện tại để đạt mục đích đã đặt ra.

b. Trạng thái tâm lý:

Con người bao giờ cũng ở 1 trạng thái tâm lý nhất định như tập trung chú ý, lơ đãng fân tán, tích cực, hoạt bát, uể oải, mệt mỏi, quyết tâm, chần chừ.

Trạng thái tâm lý luôn đi kèm với các quá trình tâm lý, nó giữ vai trò làm nền và chi phối một các căn bản các quá trình tâm lý đi kèm với nó.

c. Các thuộc tính tâm lý cá nhân(các đặc điểm tâm lý của nhân cách)

Các quá trình tâm lý và trạng thái tâm lý thường xuyên lặp lại trong những điều kiện sống và hoạt động nhất định của con người thì trở thành những thuộc tính tâm lý bền vững của mỗi cá nhân. Có 4 thuộc tính: xu hướng, năng lực, tính cách, khí chất tạo nên 2 mặt cơ bản của con người là đạo đức và tài năng.

Các thuộc tính thường cá nhân, bền vững hơn trạng thái tâm lý nhưng có sự biến đổi khi có sự thay đổi hoàn cảnh sống, MT sống, đk XH và tuổi tác.

4) Chức năng của hoạt động tâm lý:

Mọi hành động, mọi hoạt động dù lớn hay nhỏ của con người đều do tâm lý điều hành. Sự điều hành ấy đc biểu hiện qua những chức năng sau:

a. Chức năng định hướng: Tâm lý giúp cho con người định hướng trước khi bắt đầu hành đọng, nghĩa là nó xác định fương hướng cho hành động, hành vi (mục đích, động cơ)

b. Chức năng điều khiển kiểm soát hành động: nghĩa là đôn đốc hành động theo mục đích đã đề ra.

c. Chức năg điều chỉnh:

- điều chỉnh tâm lý: mục đích, động cơ.

- điều chỉnh hoạt động: uốn nắn những hành động cho fù hợp để đạt mục đích.

Câu 1:hiện tượng tâm lýĐọc truyện này MIỄN PHÍ!