Câu 1:hiện tượng tâm lý

13.7K 3 3

Câu 1: Kn, đặc điểm, phân loại và chức năng của hiện tượng tâm lý

1) Khái niệm:

-là hiện tượng chủ quan về hình ảnh TG khách quan trong óc con người.

-có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động nội tiết.

- đc nảy sinh bởi hoạt động sống trong từng người và gắn bó mật thiết với các qhệ XH.

2) Đặc điểm:

a. Tính chủ thể:

Sự fản ánh tâm lý con ng bao h cũng mang dấu vết riêng của bản thân người fản ánh, bởi mỗi ng fản ánh thực tại khách qan thông qa kinh nghiệm riêng, vốn có, thông qua cảm xúc, thái dộ riêng của mình đối với thực tại đó. (Giai cấp khác nhau, hoàn cảnh, vốn kiến thức, nghề nghiệp, tuổi tác khác nhau thì tâm lý khác nhau. Điều đó nói lên tính chủ thể của tâm lý.)

b. Tính tổng thể:

Đời sống tâm lý con ng bao gồm nh hiện tượng tâm lý mà mỗi hiện tượng đc ví như mỗi bộ fận của cơ thể, fản ánh toàn bộ cơ thể, thì bất cứ hoạt động tâm lý nào cũng fản ánh toàn bộ nhân cách của con ng.

c. Tính thống nhất jữa hoạt động bên trong và hoạt động bên ngoài.

Tâm lý là 1 hiện tượng thuộc TG bên trog, tuy ta ko quan sát tri giác trực tiếp đc qá trình tâm lý nhưng có thể hiểu biết nó 1 cách gián tiếp thông qua hoàn cảnh bên ngoài. Ta có thể thông qua thái độ, hành vi, ngôn ngữ để xét đoán tâm lý. Điều đó nói lên tính thống nhất của hoạt động bên trong và hoạt đông bên ngoài

3) Phân loại hoạt độg tâm lý:

Các hiên tượng tâm lý rất đa dạng và fong fú. Có nh cách fân loại hiện tượng tâm lý:

- Các quá trình tâm lý

- Trạng thái tâm lý

- Các thuộc tính tâm lý cá nhân

a. Các quá trình tâm lý:

- là hiện tượng tâm lý có nảy sinh diễn biến và kết thúc nhằm biễn những tác động bên ngoài thành các hình ảnh tâm lý bên trong.

Quá trình tâm lý là nguồn gốc khởi đầu của đời sống tinh thần. Nó xhiện như là yếu tố điều chỉnh ban đầu đv hành vi của con người. (Có quá trình tâm lý thì mới có kiến thức, tri thức, mới có sự fong fú về kinh nghiệm sống, và có bản lĩnh.)

- gồm 3 qá trình:

+ Quá trình nhận thức: bao gồm cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, hay gồm nhận thức cảm tính(cảm giác, tri giác) và nhận thức lý tính (tư duy, tưởng tượng)

+ Quá trình cảm xúc, tình cảm: là quá trình mà con người biểu thị thái độ của mình đối với TG xung quanh và đv chính bản thân họ.

+ Quá trình ý chí: là quá trình biểu thị sự nỗ lực của con người để vượt qua những khó khăn hiện tại để đạt mục đích đã đặt ra.

b. Trạng thái tâm lý:

Con người bao giờ cũng ở 1 trạng thái tâm lý nhất định như tập trung chú ý, lơ đãng fân tán, tích cực, hoạt bát, uể oải, mệt mỏi, quyết tâm, chần chừ.