Kabanata 30

40.7K 1.2K 569
                         

Kabanata 30

Cover

Natutop ko ang aking labi, panay ang pisil ko sa mga daliri ko habang naglalakad sa buong area. Halos wala akong madinig sa aking paligid, basta ang alam ko'y unti-unti ko ng nabubuo ang plano sa bawat pasada pa lang sa malawak na lupa.

Nygel and Spiral were talking about the plan. Si Nygel lang pala, nakalahad ang kanyang kamay sa ere para ituro ang bawat parte na gagawin sa planong mansyon.

Nakasunod ang ibang trabahante sa aking likuran kaya ilang din ang aking pakiramdam, nagyuko ako ng ulo at sinulyapan sila sa likuran. Nahuli ko agad na nakatingin sila sa aking legs!

Fuck, perverts of Manila!

Mukhang naramdaman nila ang pagsulyap ko sa likuran kaya umiwas sila ng tingin.

"Will you damn stay in the barracks?" malamig na wika ni Spiral sa mga iyon.

Napaiwas agad ako at hilaw na ngumiti sa mga trabahanteng mukhang natakot sa kanya, nagsialisan agad sila para lumayo.

Bakit ba nagsusungit siya? Hindi dapat ganoon dahil delikado ang mga ganitong workers! Nabalitaan ko noon na may construction worker na nag massacre ng isang pamilya dahil sinungit iyon di umano.

Humalakhak si Nygel dahil sa pagsusungit ni Spiral, nagpatuloy siya sa pagdidiscuss roon. Ngumuso ako at pinsadahan pang muli ng tingin ang malawak na lote.

I want the mansion be perfect, dream mansion ko pa rin ang gagawin ko pero babaguhin ko ang iilan sa mga iyon.

Katulad ng gusto kong pool ang paligid ng mansyon at may mga bridges lang na dadaanan. Hetong kay Winona ay gagawin kong sa front yard lang ang pool.

"So back yard will be the poolside?" Spiral asked Nygel.

I quickly cleared my throat. Sobrang init ng pisngi ko lalo nang magbaling sila sa akin.

"Uh. Gusto ko sanang sa front yard ang poolside,"

"Is this your mansion?" masungit na tanong ni Spiral.

Uminit ang pisngi ko sa kahihiyan. Damn it! I shook my head and smiled at Nygel.

"Engineer Nygel, pwede bang tayo ang mag-usap?"

Spiral mockingly chuckled, his jaw clenched.

"I'm your engineer, not him."

My heart is pounding in embarassment and annoyance. Humalakhak si Nygel, nagtaas siya ng dalawang kamay bilang pagkatalo.

"Do you have a blueprint?"

Ngumiwi na lamang ako.

"Wala pa, pero napag-isipan ko na. Siguro ay tatapusin ko mamaya pagkauwi." nahihiya kong sambit.

"Hm, well, Winona told me she's not on rush and this can be done next year. It's okay..."

"Why did you pass this on me, anyway? Hindi ako available sa mga susunod na buwan, kaya sana ay matapos ang plano ng dalawang buwan." pormal na sinabi ni Spiral.

Nagkatinginan kami, halos mabuwal ako sa aking kinatatayuan kaya mabilis akong umiwas ng tingin at kay Nygel tumuon. I breathed and smiled.

"Alright, then. I'll finish the plan later when I get home."

I can finish the plan in my peaceful place, gusto kong magplano na nakikita ang dagat ng La Verde. O kaya'y sa falls o sa iba pang parte ng Isla Verde na may peace.

Isla Verde #3: Broken Sweet Heart Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon