Part1

5.8K 41 0

What if ang boyfriend mo is manyakis as in manyakis pa sa manyakis papatulan mo ba or pababayaan mo nalang.

Hope you like it!
Ang Boyfriend kong Manyakis

By: Kim Kenneth Suarez

Ang Pervert kong BoyfriendTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon