For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Chuong 2 Cau truc cua giao tiep

5.5K 4 0

Chương 2 Cấu trúc của giao tiếp

I.Truyền thông trong giao tiếp : khía cạnh truyền thông của giao tiếp đc biểu hiện ở chỗ,trong giao tiếp con người trao đổi thông tin với nhau.Quá trình này diễn ra trên 2 cấp độ : cấp độ cá nhân và tổ chức

1.Quá trình truyền thông giữa 2 cá nhân :

1.1.Mô hình truyền thông :

Thông tin phản hồi :

+ Ý nghĩ =>Mã hóa(Người phát) =>Thông điệp(Kênh) =>Tiếp nhận->Giải mã(người nhận) < = > Nhiều

1.2 Hoàn thiện quá trình truyền thông giữa các cá nhân :quá trình truyền thông trong giao tiếp có hiệu quả hay k trước hết phụ thuộc vào người phát và người nhận

1.2.1 Đối với người phát : Khi đưa ra bản thông điệp ,chẳng hạn bằng lời nói,người nói cần chú ý :

+Cái gì :tức là nói cái gì,nói vấn đề gì///

+Tại sao: tức là tại sao phải nói ra điều đó,nói điều đó nhằm mục đích gì..?

+Với ai : tức là cần chú ý tìm hiểu người nghe là ai

+Khi nào : tức là đưa ra bản thông điệp vào thời điểm nào cho phù hợp

+Ở đâu : chú ý đến vấn đề này ,người phát cần cân nhắc xem đưa ra bản thông điệp ở đâu,trong hoàn cảnh nào để đạt hiệu quả cao nhất.

+Bằng cách nào : tức là nhắc xem truyền thông tin dưới hình thức nào,bằng cách nào cho hiệu quả.

1.2.2.Đối với người nhận :Để tiếp nhận và giải mã thông điệp từ người phát 1 cách đầy đủ,chính xác người nhận cần chú ý :

+Cái gì :tức là nói cái gì,nói vấn đề gì///

+Tại sao: tức là tại sao phải nói ra điều đó,nói điều đó nhằm mục đích gì..?

+Với ai : tức là cần chú ý tìm hiểu người nghe là ai

+Khi nào : tức là đưa ra bản thông điệp vào thời điểm nào cho phù hợp

+Ở đâu : chú ý đến vấn đề này ,người phát cần cân nhắc xem đưa ra bản thông điệp ở đâu,trong hoàn cảnh nào để đạt hiệu quả cao nhất.

+Bằng cách nào : tức là nhắc xem truyền thông tin dưới hình thức nào,bằng cách nào cho hiệu quả.

Cũng như người phát thường đặt mình vào vị trí người nhận để hiểu người nhận và từ đó định hướng,điều chỉnh quá trình truyền tin,người nhận cần đặt mình vào vị trí người phát để hiểu đc tâm tư,tình cảm,nguyện vọng,...của người phát...

2.Truyền thông trong tổ chức

2.1 Khái niệm tổ chức :Là tập hợp người có cơ cấu nhất định,cùng tiến hành 1 hoạt động nào đó vì lợi ích chung.

2.2 Các hình thức truyền thông trong tổ chức :

- Truyền thông chính thức : là truyền thong theo hình thức đc quy định,hoặc bản thân quá trình truyền thông là 1 bộ phận của công việc.

Những hình thức truyền thông chính thức phổ biến trong tổ chức là báo cáo,tờ trình,thông báo,biên bản....

Truyền thông chính thức đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của tổ chức.

Chuong 2 Cau truc cua giao tiepĐọc truyện này MIỄN PHÍ!