.

695 92 0

zawsze pisze o
tym jak bardzo
mnie zraniłeś
ale gdybym znowu
usłyszała twój głos
o czwartej nad ranem
jak wtedy
świadomość tego jaki
potrafisz być nieludzki
wyparowałyby z mojej głowy 

myśli niewypowiedziane Przeczytaj tę opowieść za DARMO!