nhan vien phuc vu buong

3.7K 1 1

1) Nhân viên phục vụ buồng:

+) Nhân viên phục vụ buồng ca sáng:là người quét dọn phòng khách theo trình tự và tiêu chuẩn thao tác theo qui định, phục vụ khách với chất lượng tốt

- Sắp xếp, quét dọn buồng khách lau rửa phòng vệ sinh

- Bổ xung các vật dụng, thay thế đồ bằng vải bổ xung đồ uong theo tiêu chuẩn

- Nhận quần áo giặc là và trả lại cho khách, thu dọn và phục vụ khách sau khi khách dùng bữa

- Kiễm tra lại tình hình các trang thiết bị trong phòng khách kịp thời báo cho trưởng nhóm để phối hợp với nhân viên bộ phận bảo dưỡng sữa chữa, thay thế

- Lập biểu thay đổi đồ dùng, biểu bàn giao dồ dùng, biểu vật đã hư hỏng do khách sữ dụng, kê khai trao trả vật dụng do khách bỏ wen

- Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn cho khách và tài sản trong khu vực do mình phụ trach

- Thỏa mãn nhu cầu hợp lý của khách, giúp khách sữ lý trương hợp khản cấp

- Bảo dưỡng các dụng cụ, thiết bị thương xuyên ở trạng thái tốt

- Bảo quản tốt chìa khóa làm tốt công tác bàn giao hằng ngày

- Làm vệ sinh hành lang, lối cầu thang thoát hiểm khi có hỏa hạn

- Hoàn thành công việc do cấp trên bàn giao

+) Nhân viên phục buồng ca chìu: là người làm vệ sinh buồng khách, hành lang phòng làm việc của nhân viên buồng, trải giường cho khách

- Làm công tác vệ sinh ca sáng chưa làm hết và trong các buồng khách mới trả trong ca chìu

- Hút bụi trên thảm ở các khu vực công cộng

- Trải giương cho khách đag lưu trú tại khách sạn, kịp thời đề nghị sữa chữa các phương tiện, thiết bị hư hỏng, phối hợp với bộ phận quản trị sữa chữa phương tiện, thiết bị

- Lập phíu khách ăn nghỉ tài buồng nghỉ. Kê khải việc trao trả đồ giặc là đồ dùng của khách để wen

- Lau chùi các vật dụng, sắp xếp xe đẩy chở vật dụng, chuẩn bị sẵn các vật dụng, kiểm đến các đồ dùng bằng vải, làm vệ sinh phòng làm việc của nhân viên buồng

+) Nhân viên phục vụ buồng ca đêm:

- Đi kiểm tra các tầng thu nhận quần áo bẩn của khách, báo cho bộ phân quản trị sữa chữa đèn bị hư hỏng

- Làm vệ sinh khu vực công cộng của tầng

- Phối hợp với văn phòng bộ phận phục vụ buồng làm các công việc chủn bị cho các ca làm việc ngày hôm sau

- Kiểm tra các quày bar mini trong các buồng khách đã trả

+) Nhân viên phục vụ buồng VIP:

- Là người phục vụ khách ăn nghỉ tại buông VIP của khách sạn với chất lượng tốt, hiệu quả cao và chuyên nghiệp

- Mang trà và khăn mặt ấm tới cho khách, chuẩn bị lẵng hoa quả, trưng bày đẹp để tăng cho khách theo tiêu chuẩn qui định