Câu 10: Vì sao phải nghiên cứu thị trường? Nội dung nghiên cứu thị trường?

10.5K 3 3

Câu 10: Vì sao phải nghiên cứu thị trường? Nội dung nghiên cứu thị trường?

Vì sao phải nghiên cứu thị trường: vì nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập, phân tích và xử lý thông tin có liên quan đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhằm trả lời câu hỏi sản phẩm của dự án có thị trường hay không và thị phần mà sản phẩm có khả năng chiếm lĩnh, kết quả của nghiên cứu thị trường cho phép người soạn thảo đi đến quyết định có nên đầu tư hay không và xác định quy mô đầu tư hợp lý, bởi vì dự án chỉ được chấp nhận khi đạt được hiệu quả (kinh tế và xã hội).

Nội dung nghiên cứu thị trường:

a. Phân tích và đánh giá khái quát thị trường tổng thể

- Phân tích cung cầu thị trường về sản phẩm của dự án ở hiện tại: để có cái nhìn tổng quan về thị trường. Cần xác định những dữ liệu thống kê sau:

o Số lượng doanh nghiệp do các doanh nghiệp trong nước sản xuất và cung ứng cho thị trường

o Khối lượng nhập khẩu hàng năm của sản phẩm đó

o Mức tồn kho cuối năm của sản phẩm (tách riêng nội địa và nhập khẩu)

o Giá cả sản phẩm.

- Xác định loại thị trường và loại sản phẩm của dự án: làm rõ những đối tượng tiêu thụ sản phẩm của dự án là như thế nào và sản phẩm của dự án thuộc loại gì. Theo phương diện kinh tế, có thể chia sản phẩm theo 2 tiêu thức:

o Theo loại thị trường, bao gồm

 Thị trường nội địa

 Thị trường quốc tế

o Theo loại sản phẩm, gồm:

 Các loại sản phẩm thô: xi măng, sắt thép, phân bón, lúa gạo, khoáng sản...

 Các sản phẩm có tính năng tương tự nhưng khác nhau về mẫu mã, về thị hiếu như: xe hơi, máy móc, sản phẩm công nghệ tiêu dùng

 Các sản phẩm không luân chuyển được: nhà đất, công trình kiến trúc.

b. Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu

- Phân đoạn thị trường: phân chia thị trường thành các đoạn nhỏ mà ở đó khách hàng sẽ có sự giống nhau về nhu cầu, thị hiếu và có phản ứng giống nhau trước cùng 1 kích thích marketing. Phân đoạn thị trường giúp chủ đầu tư xác định những đoạn thị trường hẹp và đồng nhất hơn so với thị trường tổng thế, qua đó lựa chọn được những đoạn thị trường hấp dẫn với dự án. Yêu cầu:

o Tính đo lường được:

o Tính tiếp cận được

o Tính quan trọng

o Tính khả thi

Thị trường tổng thể có thể được phân đoạn dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như:

o Địa lý: miền, vùng, tỉnh, huyện, quận, xã, phường...

o Dân số- xã hội: tuổi, giới tính, thu nhập, tình trạng hôn nhân, quy mô gia đình, giai tầng xã hội, tín ngưỡng, chủng tộc...

Câu 10: Vì sao phải nghiên cứu thị trường? Nội dung nghiên cứu thị trường?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!