SCHOOL OF MAGICS

153K 3K 127

wizard...

monster....

and

MAGIC...

nung una wala naman akong pakealam sa magic at kung ano ano pa! bakit? kelan ba nagkatotoo ang fantasy diba?

isa lang naman yung imahinasyon na gawa lang ng kung sino sino..

na hindi naman nagiexist sa mundong
ginagalawan ko.. natin..

at kahit kela hindi ko pinaniwalaan

pero lahat ng paniniwala ko nagiba..

ng dahil sa hindi ko sinasadyang nagawa...

na nag pabago ng buhay ko at ng mundong ginagalawan ko..

ng nagpabago ng lahat ng pananaw ko
at higit sa lahat nagbago ang buhay ko ng dahil lang sa .. ..

MAGIC!!

-------------------------------------

SCHOOL OF MAGICS [Editing]Where stories live. Discover now