Krótki Prolog ( ͡° ͜ʖ ͡°)

3.2K 293 83

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ok... z grubej rury pojechałam xDD Ale tak naprawdę nie czytajcie tego, to będzie słabe xd 

PS: Rozdziały nawet kilka razy dziennie lel xD (JAK WENA PRZYJDZIE XD)

Elo

- Diankeyla

Killing Stalking - ParodiaPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!