Note

416 12 14

Thật lòng xin lỗi vì không đăng sớm hơn, do điện thoại của mình có chút vấn đề với wattapd.*Cúi đầu*:(((

Gilenchi fanfic ĐƠN PHƯƠNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!