For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

su kien phap ly

7.1K 1 1

. Sự kiện pháp lý

1. Khái niệm

Sự kiện pháp lý là những sự việc cụ thể xảy ra trong đời sống phù hợp với những điều kiện, hoàn cảnh đã được dự liệu trong một quy phạm pháp luật từ đó làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một QHPL cụ thể.

2. Phân loại

a) Theo tiêu chuẩn ý chí, sự kiện pháp lý gồm sự biến và hành vi.

- Sự biến là những sự kiện phát sinh không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người nhưng cũng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một QHPL.

Ví dụ: những vụ tai nạn

- Hành vi (bao gồm hành động và không hành động) là những sự kiện xảy ra thông qua ý chí của con người.

Hành động là cách xử sự chủ động còn không hành động là cách xử sự thụ động của chủ thể.

Hành vi được chia thành hành vi hợp pháp và hành vi bất hợp pháp

b)Theo hậu quả pháp lý, sự kiện pháp lý phân thành sự kiện pháp lý khẳng định và sự kiện pháp lý phủ định.

- Sự kiện pháp lý khẳng định là sự kiện pháp lý mà sự xuất hiện của chúng gắn với những hậu quả pháp lý.

- Sự kiện pháp lý phủ định là sự kiện mà sự vắng mặt của nó được pháp luật gắn với hậu quả pháp lý.

c)Theo số sự kiện thực tế để làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt QHPL, ta có sự kiện pháp lý đơn nhất và sự kiện pháp lý phức hợp.

- Sự kiện pháp lý đơn nhất chỉ gồm một sự kiện thực tế. Ví dụ: sự kiện một người chết.

- Sự kiện pháp lý phức hợp gồm một loạt các sự kiện thực tế, được chia thành 3 loại nhỏ:

+ Sự kiện pháp lý phức hợp giản đơn

+ Sự kiện pháp lý phức hợp ràng buộc

+ Sự kiện pháp lý phức hợp hỗn hợp

su kien phap lyĐọc truyện này MIỄN PHÍ!