Sự phan cực của điện môi: ecter phân cực điện môi DungD09DT2

1.7K 0 0

)Sự phan cực của điện môi:

Hiện tượng trên thanh điện môi đặt trong điện trường có xuất hiện điện tik được gọi là hiện tượng phân cực điện môi. Trong hiện tượng phân cực điện môi ta ko thể tack riêng các điện tik để chỉ còn một loại điện tik được, trên thanh điện môi xuất hiện điện tik ở đâu sẽ đinh vị ở đó, ko dịch chuyển tự do đc, vì vậy chúng đc gọi là điện tích liên kết.

b) vecter phân cực điện môi là một đại lượng đo bằng tổng momen điện của các phân tử có trong một đơn vị thể tick của khối điện môi.

Điện trường tổng hợp trong chất điện môi:

Các điện tik liên kết sẽ sinh ra một điện trường phụ E' (vecter) làm cho điện trường ban đầu Eo (vecter) trong điện môi thay đổi, điện trường tổng hợp trong điện môi bây giờ là: E(vecter) = Eo (vecter) + E'(vecter)

Sự phan cực của điện môi: ecter phân cực điện môi DungD09DT2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!