1

17 4 3

Štěstí. Bylo tu s námi vždy, už od počátku existence celého vesmíru a prvních lidí. Kdo ví, kde bychom teď žili, kdyby nás po tisíciletí neprovázelo a nepomáhalo lidstvu pohnout se kupředu. Štěstí ovlivňuje to, kdo z těch tisíců možností se právě teď narodí a kdo, tuto příležitost nedostane. Tak napomohlo vzniknout géniům, jako je Albert Einstein a dalším významným osobnostem v naší historii. 

Vždy rozhodovalo kdo ve válkách vyhraje, a komu se bude dařit lépe. Ovšem i štěstí občas zapochybuje, a tak se stane, že pomůže špatnému a uškodí tak někomu, kdo si jeho pomoc zasloužil víc. 

Až na tyto nešťastné omyly pracovalo Štěstí pilně a nikdy ho nenapadlo o své práci pochybovat. Je dvacáté první století a časy se mění. Co asi dělá právě teď? Stojí právě teď vedle tebe? Kdo ví...

ŠtěstíRead this story for FREE!