Chapter 15.2

8.2K 387 41

Chapter 15.2

Mabilis na pinunasan ni Maureen ang mga luha ng makarinig ng sunud-sunod na katok. Wala sa sariling tinungo ang direksiyon ng pinto.


"Ma'am, pinapatawag po kayo ni sir Bryan at ma'am Marian. Nasa study room po sila." Magalang na bungad ng batang kasambahay.


"O-Okay, susunod na ako." Bigla na naman siyang nilukob ng kaba. Pagkaalis ng katulong ay nagmamadali niyang inayos ang sarili at ng palabas na siya ng kuwarto ay siya namang pagdating ni Nathan.


"Where are you going? Akala ko ba magpapahinga ka?" Nakakunot ang noong tanong nito sa asawa.


"Your parents wanted to talk to me." Maikling tugon ni Maureen.


Lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo ni Nathan sa narinig. Alam niyang hindi makapaniwala ang mga magulang ng ianunsiyo niyang pinakasalan niya si Maureen kaya naman gagawa at gagawa ng paraan ang mga ito na malaman ang katotohan kung legal nga ba ang naging kasal nila. "I just wanted to remind you my dear wife that even you have the sympathy of my parents it doesn't mean that they'll believe you. Alam nilang puro kasinungalingan lang ang mga pinagsasabi mo."


Naiiling na lamang si Maureen. Ayaw na muna niyang makipagtalo kay Nathan ang mahalaga ngayon ay makausap niya ang mga magulang nito upang makapagpaliwanag. "Alam ko na hindi ganun kakitid ang pananaw ng mga magulang mo. I'll try to explain my side to them baka sila maintindihan nila ako."


"Pagbalig-baligtarin mo man ang kuwento ikaw pa rin ang puno't-dulo ng lahat. At huwag mong kakalimutan ng dahil sa'yo muntik ng mapahamak ang kapatid ko."


Doon na tuluyang naputol ang pagtitimpi ni Maureen. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyun ay sasabog na ang kanyang dibdib dahil sa galit. "Nathan, huwag mong ibintang sa akin ang mga kasalanan mo! Kung matinong lalaki ka lang sana hindi aabot sa ganito ang lahat." Walang lingon likod na iniwan niya ito, hindi na niya binigyan ng pagkakataon na makapagbitaw pa ito ng mga salita na alam niyang masasaktan lamang siya. Kaya hindi na niya nakita ng biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Nathan.


Nang nasa tapat na siya ng study room ay nagpakawala muna siya ng isang malalim na buntong hininga bago kumatok ng dalawang beses sabay pihit sa seradura ng pinto. Inabutan niyang magkatabing nakaupo sa pandalwahang sofa ang mag-asawang Sarmiento at tila may seryosong pinag-uusapan ang mga ito.


"Maureen hija, halika." Maluwag ang pagkakangiti ni Marian sabay turo sa sofa sa tapat ng kinauupuan nila.


"Gusto raw po ninyo akong makausap." Simula ni Maureen pagkaupong-pagkaupo.


Nagkatinginan muna ang mag-asawa. Si Bryan na ang unang nagsalita. "Ayokong isipin mo na hindi ka tanggap sa pamilya naming. Ang pinagtataka lang naming mag-asawa ay kung bakit biglaan ang pagpapakasal ninyo? Kilala naming si Nathan na hindi nito isusugal ang kanyang kalayaan."


"I know and I admit that I am not the right woman for him...."


"No hija... don't misunderstand us." Mabilis na salo ni Marian sa mga sasabihin pa sana ni Maureen. "Kung ako lang ang masusunod ikaw ang gusto ko para kay Nathan kaya natuwa ako ng malaman ko na ikaw iyung babaeng pinakasalan niya."


Mapait na napangiti si Maureen. "Hindi naman po magtatagal ito. Kapag natapos na ang problema kay Grace, matatapos na rin po kung anuman ang kasunduan sa pagitan namin." Parang may pinong kirot sa kanyang puso siyang naramdaman habang nagsasalita.


"Dahil ba hanggang ngayon ay si Dale Andrew pa rin ang mahal mo?" Nang-aarok na tanong ni Bryan sa manugang.


"Sweetheart..." May babalang tinapunan ng masamang tingin ni Marian ang asawa.


Sunud-sunod naman na iling ang naging tugon ni Maureen. "Kung anuman po ang nakaraan namin ni Dale Andrew hanggang doon na lamang po iyun." Magalang niyang tugon sa mga ito.


"Hindi mo sinagot ang tanong ko hija, mahal mo pa ba si Dale Andrew?" Puno ng kaseryosohan ang boses ni Bryan.


Walang pag-aalinlangan na sinalubong ni Maureen ang mga titig ng matandang lalaki bago nagsalita. "Para po sa ikapapanatag ng kalooban ninyo...hindi ko na po mahal si Dale Andrew. At wala po akong plano na sirain ang pagsasama nila ni Margarette."


"Mabuti naman kung ganun hija, dahil umaasa kaming mag-asawa na maging maayos din ang pagsasama ninyo ni Nathan." Nakangiti na si Bryan ng muling magsalita.


"I think it's impossible. We had a mutual agreement at kapag natapos na ang problema ni Margarette tatapusin na rin po namin ang pagpapanggap na ito." Minabuti na ni Maureen na maging tapat sa mag-asawang Sarmiento ayaw na niyang lalong lumala pa problemang kinakaharap ngayon.


Malungkot na tinitigan ni Marian ang manugang. "Maureen, bakit pumayag ka sa kalokohang ito ng anak ko? Alam ba ninyo na ang pagpapakasal ay sagrado? Hindi ninyo dapat ito ginagawang biro."


"Naiintindihan ko po kayo. Pero ang pagpapakasal ang tanging solusyon upang tigilan na ni Grace si Nathan at para hindi na rin madamay si Margarette sa paghihiganti niya." Ang tanging hindi niya nasabi sa mga ito na may involve na pera sa naging kasunduan nila ni Nathan.


"Masyado ng maraming napeperwisyo ang Grace na iyan, huwag kang mag-alala may mga legal actions na ring ginagawa ang mga Monteverde para matapos na ang mga kabaliwan niya."


"Sana nga po matapos na agad ito, my aunt is expecting me in Palawan this week."


"Ibig mong sabihin kapag natapos na ito maghihiwalay na kayo ni Nathan?!" Medyo tumaas ang boses ni Marian.


"That's our agreement. May mga personal din po akong dahilan kaya ako bumalik ng Pilipinas."


"Kung gusto mong manatiling kasal sa anak ko maaari kitang tulungan." Pangungumbinsi ni Marian.


Napangiti si Maureen sa narinig. "Huwag na lang po nating palalain ang sitwasyon. Ayoko na muna pong sumugod sa isa na namang problema." Pero sa totoo lang ay natutukso siyang kagatin ang iniaalok ni Mrs. Sarmiento para kahit paano makaganti siya kay Nathan. Sa lahat ng ginagawa nitong pagpapahirap sa kalooban niya.

___________________

A.N. 

Sorry guys ngayon lang ang UD super busy lang these past few weeks. Sa mga friend ko sa FB alam ko na alam ninyo kung ano ang pinagkaabalan ko nitong mga nakaraang araw :D 

Anyway, I'll try my best to have an UD regularly. 


Happy reading!!!

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now