Thông báo! Thông báo!

23.2K 45 18

Thật ngại quá khi phải thông báo tin buồn sau:

Hôm nay không có truyện đồng thời nhóm edit rất bận rộn trong tháng 4 này nên tạm thời ngừng trong tháng 4 này!

Đầu tháng 5 mới bắt đầu edit tiếp được! :((

Mong các bạn vẫn ủng hộ truyện! Lúc đấy nhóm edit sẽ cố gắng post truyện đều đều! :((

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!