For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

TTTTTT _ cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o Dong vat

1.7K 0 0

Bài 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

I/Nhân tố bên trong :

1/ Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống:

a. Hoocmôn sinh trưởng:

- Tuyến yên bài tiết (não thuỳ)

- Vai trò:

· Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thích của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin.

· Kích thích phát triển xương (xương dài ra và to lên).

b. Hoocmôn Tirôxin:

- Tuyến giáp(trạng): kích thích chuyển hoá ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. Vd:nòng nọc có tirôxin thì mới phát triển thành ếch.

c. Hoocmôn sinh học:

- Ơstrôgen(nữ):buồng trứng

- Testostêrôn(nam):tinh hoàn

- Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ:

· Tăng phát triển xương

· Kích thích phân hoá tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.

- Riêng testostêrôn còn làm tăng mạnh tổng hợp prôtêin, phát triển mạnh cơ bắp.

2/ Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật không xương sống:

- Tác dụng sinh lí của ecđixơn:gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

- Tác dụng sinh lí của juvenin: phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm , ức chế quá trình biến đổi sâu thành nhộng và bướm.

TTTTTT _ cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o Dong vatĐọc truyện này MIỄN PHÍ!