[Bách hợp tiểu thuyết][Trường thiên] Tổng giám đốc, xem xong hãy ký !

1.3K 8 0

Tổng giám đốc, xem xong hãy ký! - 总经理,请看完再签!

Tác giả: 夜月星

oOo

Thể loại: Hiện đại, HE

Tình trạng bản RAW: 98 chương hoàn + 2 phiên ngoại

Tình trạng bản Edit: Đang tiến hành

Editor: KeyLuv

[Bách hợp tiểu thuyết][Trường thiên] Tổng giám đốc, xem xong hãy ký !Đọc truyện này MIỄN PHÍ!