"WHAT HAPPENED TO you?" sindak na tanong kay Ella ng kaibigan niyang si Breanna nang pagbuksan niya ito ng pinto sa kanyang tinutuluyang apartment.

Kanina ay tinawagan niya ito sa landline nito dahil wala siyang celphone nang mga sandaling iyon. Naiwala niya ata iyon sa Bukidnon noon habang hinahanap niya si Neil. Ipinaliwanag na niya dito na nawala ang kanyang celphone kaya hindi niya nasagot ang mga text messages at tawag nito.

Hindi muna niya sinagot ang tanong nito ngayon. Iginiya niya ito sa balkonahe sa kanyang silid upang doon sila mag-usap nito. Mayroon siyang sofa roon at doon niya ito pinaupo. Tumabi na rin siya rito.

"Well? Magsasalita ka ba o gagawin mo lang akong manghuhula?" pangungulit ni Breanna.

Bumuntunghininga siya.

"I fell in love with him. I didn't mean to," sambit niya habang nakatanaw sa malayo.

"Hay, alam naman nating nababaliw ka kay Neil eh," kumento nito.

"I'm not talking about Neil."

"What?!" halatang nagulat si Breanna sa narinig. "What do you mean hindi si Neil? H-hindi ba't-"

"I fell in love with someone else. In five days," sambit niya at patuloy na nakatanaw sa labas bagamat wala roon ang kanyang isip.

"O.M.G. Tha-that's amazing! So where is he? Guwapo ba? Matangkad? Masarap humalik?" sunud-sunod nitong tanong.

Bumuntunghininga siya at malungkot na bumaling dito.

"Uh-oh! Don't tell me the feeling is not mutual?" tanong nito na tila nababasa na ang ibig sabihin ng tingin niyang iyon. Sa tinagal tagal na ng pagkakaibigan nila, basang-basa na nila ang isip ng isa't isa kahit na sa tingin lang.

Tuluyang nalaglag ang pinipigilang luha. Hindi niya napigilan ang sarili. Ikinuwento niya rito ang katangahang ginawa niya upang iligtas si Neil.

"W-what?! You mean to say sinayang mo lang ang efforts ng taong binayaran natin? Pinag-alala mo pa ako. Akala ko napaano ka na dahil hindi mo sinasagot ang tawag at texts ko."

Bumuntunghininga lang siya and looked at her friend guiltily.

"I'm so sorry. Alam ko kasing ganyan nga talaga ang sasabihin mo eh," sagot niya kay Breanna.

"Well, at least you met someone. Iyon nga lang, malabo siya. Ano ba ang pangalan ng lalaking iyon? Gusto mo ipakidnap na rin natin siya and torture him until he will confess that he loves you?" leave it to Breanna to come up with a devious plan.

Umiling siya. Alam niyang pinapagaan lang ni Breanna ang kalooban niya ngunit hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya.

It has been a week mula nang umalis siya sa kagubatan ng Bukidnon kasama si Neil. At mula noon ay wala na siyang ibang iniisip kundi si Chase. In his arms, she finally knew what it felt to come home.

Masakit sa dibdib niya na sa ganoong paraan sila naghiwalay ng landas. Ni hindi man lang siya nakahingi ng kahit anong contact details dito. Hindi naman kasi niya inaasahang iiwanan nga siya nito agad nang makita na niya si Neil.

"Hay, heto na naman tayo. Sawi sa pag-ibig. Huwag kang mag-alala friend, hindi ka nag-iisa," pang-aalo ni Breanna. Niyakap din siya nito nang mahigpit.

"Naguguluhan ako, Breanna. Dapat nga masaya na ako. I got what I wished for. Neil wanted us to try again just to make the relationship work. Baka daw kapag naging maayos ang relasyon namin ay makakalimutan ko na si Chase. But he gave me so much to remember that I find it so hard to forget him. Ni hindi ko nga alam kung paano ako magsisimula at kung saan," malungkot niyang pag-amin dito.

Stuck On You Book One and Two **NOW AVAILABLE AT BOOKSTORES NATIONWIDE**Basahin ang storyang ito ng LIBRE!