◇◇◇◇

1K 69 0

Taaskord üks teade!😏
Seekord siis seda, et me jenzziiee'ga alustasime oma ühisel kontol jenzziiee-lisetetehh uut raamatut. Raamatu pealkiri on Leping, Mis Sind Tagasi Tõi.
Soovitan selle teil kindlasti üle vaadata!

Ps! Täna kunagi hiljem tuleb ka siia raamatule uus osa ;) ehk siis "Teistmoodi tüdrukule"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ps! Täna kunagi hiljem tuleb ka siia raamatule uus osa ;) ehk siis "Teistmoodi tüdrukule"

Teistmoodi Tüdruk ✅Read this story for FREE!