Chapter Five

89.1K 1.6K 143

CHAPTER FIVE


            “WEENA.” Tawag niya sa pangalan ng kakambal habang nasa loob siya ng kanyang silid, nasa may bintana at tinitingnan ang ginagawa ng babaeng umuukupa na ngayon sa isip niya. Halata bang iniiwasan siya nito? It has been four days since he provoked her, it is supposedly a joke. Biro lang dapat iyon dahil naiinis na siya sa kakulitan nito pero what he said is sort of true. Walang matinong lalaki na aayaw sa babaeng iyan. She is different and there is something familiar with her… nagkita na ba sila?


            Tiningnan niya ito mula sa kanyang bintana kasama nito ang mama niya sa garden at si Eunice, natutuwaa na rin siya kahit papaano dahil may nakakausap ang mama niya. Mahirap kasing kausapin ang mama niya at alam iyon ng lahat, he isn’t expecting his mom to be nice to a maid. But hell, she doesn’t even look an inch of a commoner.


            “Rowaldo.” Kumunot ang noo niya ng tawagin siya nito sa tunay niyang pangalan, he hates it.

            “Stop it Roweena.”

            “Kanina pa ako salita ng salita dito hindi ka naman nakikinig.”

            “May inaasikaso lang ako.” Of course he lied, he is just too busy watching that woman dancing while watering the plants. Parang baliw… “Sino ba talaga itong babaeng pinadala mo dito?”

            “Oh, si Kirra. Maganda siya twinny hindi ba?”

            “You are not answering my question damn it.”

            “Ay, ang init ng ulo kaya ko nga pinadala si Kirra diyan at least mabawasan ang kasungitan mo.”

            “So, she knew?”

            “Of course not wala siyang alam, isa siyang inosenting rabbit na nahuli ng isang pangit na leon.” Hindi na niya ito pinansin bagkus ay binuksan niya ng kaunti ang sliding window. Para kasing interesente ang pinag-uusapan ng mama niya at si Kirra.

            “How did you met her?”

            Nanahimik muna ito, “Hindi mo ba talaga siya matandaan?”

            Nagdugtong ang dalawang kilay niya sa sinabi nito. “What? I knew her?”

            “Yes, you knew her.”

            Magsasalita pa sana siya ng biglang natigilan ng may marinig na magandang boses mula sa labas ng kanyang bintana.

it's her hair and her eyes today

that just simply take me away

and the feeling that i'm falling further in love

makes me shiver but in a good way

Royale Series 8: Jailed Hearts (COMPLETED)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!