Câu 7: Hãy phân tích quan điểm lịch sử - logic trong tiếp cận NCKH

6.3K 5 1

Câu 7: Hãy phân tích quan điểm lịch sử - logic trong tiếp cận NCKH.

Trả lời:

Quan điểm lịch sử - logic trong nghiên cứu khoa học là quan điểm hướng dẫn tiến trình tìm tòi sáng tạo khoa học. Thực hiện quan điểm này 1 mặt cho phép ta nhìn thấy toàn cảnh sự xuất hiện, sự phát triển, diễn biến và kết thúc của các đối tượng, mặt khác giúp ta phát hiện quy luật tất yếu của sự phát triển đối tượng.

Quan điểm lịch sử - logic trong NCKH yêu cầu phải nghiên cứu đối tượng bằng phương pháp lịch sử. Tìm hiểu, phát hiện nguồn gốc nảy sinh, quá trình diễn biến và phát triển của đối tượng trong những thời gian, không gian với những điều kiện hoàn cảnh cụ thể để tìm cho được quy luật tất yếu của sự phát triển các SVHT.

Nghiên cứu phải thống nhất tính lịch sử và tính logic, từ ls tìm ra logic, sự phân tích logic phải trên cơ sở của lịch sử khách quan. Xem xét quá trình ls là để tìm ra quy luật tất yếu của sự phát triển ls đó.

Thực hiện quan điểm ls trong nghiên cứu khoa học cần phải lưu ý các điểm sau:

+Dùng các sự kiện ls để minh hoạ, chứng minh, làm sáng tỏ các luận điểm khoa học, các nguyên lý và các kết quả của các công trình NCKH.

+Dùng các tài liệu ls, theo 1 chuẩn mực, để đánh giá những kết luận, những chân lý khoa học.

+Dựa vào các kết luận ls, vs các quy luật tất yếu, logic khách quan mà xây dựng các giả thuyết khoa học và chứng minh các giả thuyết đó.

+Dựa vào xu thế phát triển của ls để nghiên cứu thực tiễn, tìm ra những khả năng mới dự đoán các khuynh hướng phát triển của các hiện tượng.

+Dựa vào ls để thiết kế mô hình các biện pháp, các hình thức hoạt động mới, thiết kế các triển vọng phát triển của thế giới tự nhiên và xã hội.

+Sưu tầm, xử lý thông tin, kinh nghiệm của ls loài người để giải quyết các nhiệm vụ mới, để ngăn ngừa và tránh khỏi những sai lầm khuyết điểm có thể lặp lại trong tương lai.

Tóm lại, bảo đảm sự thống nhất giữa tính ls và tính logic trong NCKH là tôn trọng ls khách quan, là hiểu thấu được những điều kiện có thật của mọi sự phát sinh, phát triển, diễn biến của các hiện tượng cần nghiên cứu, để tìm ra các quy luật phát triển chung của sự thật lịch sử ấy.

Câu 7: Hãy phân tích quan điểm lịch sử - logic trong tiếp cận NCKHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!