f(x - 0)

1.3M 33.3K 6.9K
                  


"A broken heart, a tragic fate, those tears and pain are the consequences of a forbidden love"

-Our Asymptotic Love Story

*****************

Author's Note: "Our Asymptotic Love Story" ay Prequel ng I Love you since 1892 hehe! pero unahin niyo po muna basahin ang I Love you since 1892 dahil hindi niyo po ito maiintindihan hangga't hindi niyo pa nababasa iyon. Votes and Comments are highly appreciated <3

Disclaimer:

Ang istoryang ito ay pawang kathang-isip lamang. Ang mga pangalan, tauhan, lugar at pangyayari ay bahagi lamang ng imahinasyon ng may akda. Ang ilan sa mga makasaysayang lugar ay nabanggit din sa istoryang ito upang magbalik tanaw sa mga pook na naging bahagi na ng ating kasaysayan. Muli, ang ilan sa mga kaganapan, pangyayari at trahedya sa kwentong ito ay walang kinalaman at walang katotohanan, hindi ito nasusulat sa kasaysayan ng Pilipinas. Maraming Salamat!

This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

Plagiarism is a crime punishable by Law.

© All Rights Reserved 2017

Our Asymptotic Love Story (Published by Bookware Publishing)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon