so sanh hop dong lien doanh va kinh doanh

2K 0 0

So sánh hợp đồng liên danh và hợp đồng hợp tác kinh doanh

về bản chất hai loại hợp đồng trên khác nhau như sau:

- Tổ chức trung gian:

+ HDLD: thành lập công ty liên doanh, có tư cách pháp nhân, có dkkd, có con dấu và MST riêng.

+ HD BCC: Không thành lập pháp nhân, tuy nhiên thường thì hai bên hợp doanh thành lập ban điều phối và cử đại diện của hai bên vào ban điều phối này để phối hợp hoạt động của hai bên. Ban điều phối này không phải là pháp nhân, không có dấu, MST và đkkd riêng.

- Quy chế trách nhiệm:

+ HDLD: vì thành lập ra công ty liên doanh (hiện nay sẽ theo một trong các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp) nên ngoài việc thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên trong HĐ thì còn phải căn cứ vào cổ phần/vốn góp của các bên cũng như vị trí, chức vụ của từng cá nhân trong công ty (quy định trong Điều lệ và Luật DN tương ứng từng loại hình công ty).

+ HĐ BCC: vì không có căn cứ khác ngoài HĐ nên trong HĐ cần thỏa thuận rõ quyền và nghĩa vụ, lợi nhuận và rủi ro của từng bên...

- Việc sử dụng dấu, tư cách trong giao dịch:

+ HĐLD: Sau khi thành lập công ty liên doanh sẽ là pháp nhân độc lập và giao dịch với các bên khác.

+ HĐ BCC: Sau khi ký HĐ, thường các bên phải thỏa thuận sử dụng dấu và danh nghĩa của một bên để giao dịch. Ví dụ: Công ty A là chủ đầu tư một dự án, muốn huy động tiền công ty B, hai bên ký hợp đồng BCC thì thường thường hai bên thỏa thuận vẫn nhân danh và sử dụng dấu của công ty A để thực hiện dự án.

- Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác liên quan...

3. Đồng ý với tienbeo123. Vì pháp luật chưa có khái niệm "Hợp đồng liên doanh" nhưng bạn xem các khái niệm tương tự như "Hợp đồng BCC," xem điều 53, 54 Nghị định 108 hướng dẫn Luật Đầu tư bạn sẽ thấy quan điểm của các nhà làm luật là " Hợp đồng liên doanh" chỉ được ký kết nhằm thành lập "Công ty liên doanh". Còn nếu hai pháp nhân trong nước ký kết HĐ thì tùy từng mục đích mà được coi là: Hợp đồng kinh tế, HĐ góp vốn đầu tư, thỏa thuận hợp tác...

so sanh hop dong lien doanh va kinh doanhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!