Prologue

6.9M 91.4K 19.3K
                       

Ano kaya ang mangyari kung magtransfer ang apat na amazonang babae sa eskwelahan na pinamumunuan ng apat na maangas lalaki?

Papayag na lang kaya silang magpasailalim na lang din sa kamay ng mga lalaking kadalasang inaapi ang mga kababaihan, o maglalakas loob na silang lumaban?

Laging away na nga lang ba ang maganap, o pwede rin may mamuong pagmamahalan?


Supladong Ice VS  Palaban na Zoe

Casanovang Xander VS Mataray na Yannie

Mapang-asar na Josh VS Mapangbarang Sabrina

 Mayabang na Ken VS Masungit na Ayumi


May pag-asa pa nga bang magkabati silang walo o mapanindigan na nila ang pagiging..

BOYS VS GIRLS? 


***

Credits to MissyLilypara sa trailer. Thank you! 😊   

Teen Clash (Boys vs. Girls)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon