Hoodie története

625 25 0
                  

John Smith-et már meggyilkolta két héttel ezelőtt egy ismeretlen csuklyás gyilkos, aki betört a házba éjjel, és elvágta a nyakát , míg ő aludt. Kevés bizonyíték maradt hátra, de az áldozat fiának sikerült megszöknie a gyilkos elől.A telefon előtt mondta el:"Néhány hete történt 9:00 körül és nem tudtam aludni, szóval lementem, és hallottam, hogy a kutyám kaparja az ajtót; ez általában azt jelentette, hogy ki kellett mennem sétálni vele, úgyhogy szokásos módon kivittem sétálni a parkba. Egy órával később elindultunk vissza a házba, amikor láttam, hogy az ablak mellett, ahol bejárati ajtó volt, az ajtó be volt törve. Szaladtam , hogy ellenőrizzem, hogy apám rendben van-e, de amikor benyitottam, a hálószobájába már túl késő volt. Láttam apám holttestét a földön, és csupa vér az ágya. Akkor át néztem a másik a szoba másik oldalára, és láttam, hogy egy tizenéves fiú, legalább az én korombeli; démoniasan nevetett, miközben tisztította a kését kapucnis felsőjével. Rám nézett, széles vigyorral gonosz arcán,s azt mondta nekem: "Van tíz másodperced,kezdem a visszaszámlálást" -10, 9, 8...- "Én rohantam apám asztalához, és gyorsan felkaptam a telefont, és kirohantam a házból, amilyen gyorsan csak tudtam.Nem volt semmi, amit tehettem, hogy megmentsem az apám! Egyszer az utcán gyorsan hátrapillantottam , hogy lássam, üldöz-e engem, de ő nem volt ott, úgyhogy gyorsan tárcsáztam apám munkatársát, és meg mondtam neki, mindent, ami csak történt, és hogy jöjjön segíteni. "Nem fogom elkapni, de esküszöm, hogy majd, remélem, ő is olvassa ezt a cikket, tudván, hogy ő fog rohadni a börtönben, azért, amit tett!"


Mentünk iskolába a barátokkal a szokásos útvonalon az erdőben, amikor rábukkantam valamire, ami idegen volt számunkra. Bámultak, egy jó tíz másodpercig, majd elkezdtek sétálni felé. "Mi a fene ez?" Thomas motyogott magában. Megláttunk egy régi elkerített házat;elég öreg és lerobbant volt, úgy nézett ki, mint egy ház egy horror filmből, vagy valami. "Még valaki jön?" Connor már átmászott a kerítésen, és a bejárathoz lépett. "Nem kéne itt lennünk srácok!" Kallum nézett rájuk, én meg azt mondtam, hogy menni kéne. Connor ügyet sem vetett rá, és azt mondta: " Ne légy gyáva!" mielőtt Kallum válaszolhatott volna, Tomasnak már egy lába fönt volt a kerítésen. "Rendben, de csak egy kicsit!" mondta Kallum. Connor kinyitotta a kaput, és bevezette őket a házba. "Nem kellene ezt fiúk..." Thomas és Connor látta, hogy Kallum aggódott, de nem törődtek vele. "Hé, nézzétek, az ajtó már nyitva van, nem gondolod, hogy valaki lakik itt?" "Igen, valaki él az erdő közepén " Connor nevetett magában. A vicce nem úgy tűnik, hogy meghökkentett volna bennünket a barátommal.Bementünk a házba, sötét volt, így vártunk míg a szemünk ideje alkalmazkodni kezd hozzá; úgy tűnt, mint egy normális ház. Besétáltunk az ajtón, meglepve látom, hogy a padló alig van egy darabban! Minden alkalommal, amikor egy lépést tettem, úgy éreztem, mintha a padló el fogja engedni a súlyt. "Jól van, egy perc és menjünk!" Mindenki elindult a házból, és mikor Kallum akart kisétálni az ajtón, hirtelen hallott valamit; alig tudta kivenni, amit hallott, de úgy hangzott, mint a "Smile". Úgy gondolta, semmi sem volt, és továbbra is sietett kisétálni a törött épületből, hogy folytassa útját az iskolába a barátaival. "Mit rajzolsz?" Kallum látta, hogy Jenny hajolt hozzá, ez egy kicsit hátborzongató érzés volt, de nem törődött vele, és visszatért a munkájához. "Tudom, hogy nem akarsz beszélni velem azok után, ami történt, Joe-val és az ő barátaival." Kallum abbahagyta a rajzolást, és megfordult, ránézett, Jenny élénk piros arcára "Meg kellett mondani nekik, nem igaz, hogy nem tudta tartani a száját!?"Esküszöm, ha ez segít az amúgy is szakítottunk volna." vett egy pár lépést hátra. "Kallum?" Megfordult, és látta, hogy Thomas és Connor áll a háta mögött. "Nem kell többé az a baromság, menjünk!" Kallum elindult, Connor és Thomas követte.

"Ő csak próbál segíteni, ember!" Kallum figyelmen kívül hagyta Thomas-t, és folytatta a gyaloglást."Itt vagyunk!" Kallum elkezdett átmászni a kerítésen. A ház ugyanolyan volt, mint ahogy hagyták. Nyikorgó padló, összetört üveg a padlón, a nyitva hagyott ajtó.Hirtelen valami összeomlik az emeletre. Thomas felugrott: "Mi a fene volt ez!?" mind megálltunk néhány másodpercre, Tomas úgy látszik aggódott, de Connor és Kallum még mindig nevettek. Egy idő után, hogy megnyugodott, elkezdte vizsgálni. Meglepő volt látni, hogy ez a ház is elég nagy kívülről, de elég kicsi a ház maga. Volt egy kis folyosó, és két ajtó mindkét oldalon, "Ti ketten, a kettő jobb!" Kallum mutatta az ajtókat, majd Tomas és Connor bólintott. Kallum belépett a szobába, és becsukta maga mögött az ajtót, aztán elkezdett körülnézni.Szekrények és szekrények.Betekint az ágy alá, s észrevett egy fekete könyvet,majd leült az éjjeliszekrényen. Kallum kilépett a szobából, és belépett a következő szobába;ez nagyjából ugyanaz, mint az utolsó szoba, de úgy érezte, más, halk csend volt a szobában, így nagyon elkezdett fájni a füle. "Hello?" Kallum úgy érezte, ostoba kérdésére kap választ. A szekrény elkezdett nyílni; Kallum megdermedt a félelemtől, az ajtó felé sietve megállt félúton. Kallum lassan odasétált a szekrényhez minden lépésnél a padló nyikorgott, idegesen érezte magát.Megállt a szekrény előtt, és azon volt, hogy nyissa.Megragadta a fogantyút, majd húzta feléje, de még mielőtt tudott reagálni a szekrényből egy hatalmas"Aarhhh" hang hallatszott. Thomas és Connor ugrott rá, majd nevetni kezdtek rajta: "Jézus, mi a fene!" Egy idő után megnyugodott, és lement a földszintre. Leültek az asztalhoz a konyhába, és Kallum elkezdett játszani az iPod-jával. Egy idő után úgy döntöttek, hogy menjenek haza, de amikor Kallum észrevette, hogy a küszöbön a fekete könyv volt ott, Kallum megragadta, és körülnézett az utcán, hátha valaki figyeli őt. Talán Connor és Thomas hagyta ott, viccként, hogy megijesszék őt, Kallum mormogta magában: "seggfejek...". Másnap Kallum elkezdte vizsgálni azt a könyvet, amit talált a házában a minap. "Ez csak vicc!" A könyv tele volt smiley-nak tűnő arcokkal. "Ez az, amit te rajzoltál tegnap?" Kallum megfordult, és meglátta, hogy Jenny hajolt hozzá. "Mit akarsz?" Kallum becsukta a könyvet, és a lány felé fordult. "Nem akarom, hogy hozzám gyere azok után, ami történt Joe és...-" Kallum felállt, és elindult a könyvvel a karjában. Jenny figyelte, ahogy elindult az iskolába. Kallum mikor hazaért, elkezdte nézni Youtube videókat a számítógépen. Hallotta, hogy a bejárati ajtó nyitva van."Szia!"Kallum kiáltotta, de nem válaszolt senki. "Szia?..." Kallum még mindig nem kapott választ, így lement, hogy ellenőrizze ki van ott. "Hello?" Kallum körülnézett, de senki sem volt ott. Kallum bement a konyhába egy konyhakésért. Majd elindult lassan, szorongatva a kést a kezében.Amint kilépett, a falak körülötte hirtelen omladozni kezdett, mintha valóságos lenne!Majd kis rajzok kezdtek megjelenni a falon, úgy néztek ki, mint azok a smiley arcok a könyvből. Akkor hirtelen Kallum látása homályosodni kezdett, és hallott egy hangos sikoltást: Egyre hangosabb és hangosabb... míg nem bírta elviselni, és leesett a földre. A sikoltás kezdett hangosodni,s akkor látta, hogy egy alak van a másik oldalon.Nem látta teljesen, de ez nem az a személy volt, az biztos...nagy volt, fekete a két lába.Ahogy nézte az arcát,a csikorgó hang hangosabbá vált, majd megállt,és Kallum ekkor elájult.

Good nightmares for everyoneWhere stories live. Discover now