cau 1 : Các khái niệm ghép kênh,điều chế,mã hóa,môi trường truyền dẫn

18.1K 5 3

1.Các khái niệm ghép kênh,điều chế,mã hóa,môi trường truyền dẫn

1.1.Mã hóa (Coding)

Mã hóa được chia làm hai loại : Mã hóa nguồn (source coding) để nén nguồn thông tin và mã hóa kênh (channel coding) để bảo vệ bản tin khi truyền trên kênh.

Mã hóa nguồn là phương thức mã hóa tín hiệu thành các bít thông tin để có thể truyền đi, đồng thời cũng để làm tối đa dung lượng kênh truyền. Trong mã hóa nguồn,có thể chia theo các loại nguồn thông tin khác nhau thoại, số liệu hoặc hình ảnh. Vớithoại, thường hay gặp nhất trong là mã hóa theo biên độ như PCM, ngoài ra còn có mã hóa DPCM, DPCM thích ứng. Hiện nay có các bộ mã hóa thoại theo dạng sóng được sử dụng rộng rãi như CELP, các bộ mã hóa này được dùng cho truyền thoại qua mạng gói, tín hiệu thoại được nén xuống có tốc độ thấp hơn nhiều so với tốc độ PCM.

Mã hóa kênh là phương pháp bổ sung thêm các bít vào bản tin truyền đi nhằm mục đích phát hiện và/hoặc sửa lỗi.

1.2. Điều chế (Modulation)

Thông tin cần truyền được trộn lẫn với tần số sóng mang nhờ một quá trình gọi là điều chế. Cần phải có quá trình điều chế bởi vì tin tức của tín hiệu, như tiếng nói chẳng hạn, thường có tần số rất thấp, tới mức không dễ gì được phát xạ vào không gian. Có hai hình thức điều chế đã được sử dụng rộng rãi là Điều biên (AM) và Điều tần (FM). Các hình thức khác là Điều chế biên độ cầu phương (QAM), Điều pha (PM) và Điều xung mã (PCM).

Người ta cũng thường sử dụng kết hợp các kỹ thuật điều chế. Chẳng hạn phát thanh FM stereo sử dụng kết hợp cả AM và FM. Các hệ thống vô tuyến số biến đổi các tín hiệu tiếng nói thành điều xung mã, sau đó sử dụng QAM hoặc PM để chuyển dòng xung theo tín hiệu vô tuyến.

1.3. Ghép kênh(Multiplexing)

Ghép kênh là quá trình kết hợp nhiều tín hiệu để truyền dẫn đồng thời trên cùng một đường truyền dẫn. Hầu hết các hệ thống truyền dẫn trong mạng viễn thông có dung lượng lớn hơn dung lượng yêu cầu bởi một người sử dụng đơn lẻ và nhỏ hơn tổng dung lượng yêu cầu tối đa của tất cả người sử dụng, do đó, để nâng cao hiệu quả truyền dẫn và giảm chi phí, người ta thực hiện chia sẻ băng tần sẵn có của các hệ thống cáp đồng, cáp quang hay hệ thống vô tuyến (hệ thống đơn lẻ dung lượng cao) cho nhiều người sử dụng.

Ghép kênh theo tần số (FDM) biến tần mỗi tín hiệu lên một tần số sóng mang khác nhau. Các tín hiệu đã điều chế được truyền đi qua cùng một kênh truyền và bộ lọc đơn băng sẽ phân chia các tín hiệu khi đến bên thu. Băng tần của hệ thống được chia thành nhiều các kênh hẹp khác nhau, mỗi kênh dành cho một người sử dụng trong toàn bộ thời gian truyền tin (thường sử dụng cho truyền tin thoại).

Ghép kênh theo thời gian (TDM) là phương pháp ghép kênh mới hơn FDM, phương pháp này đưa các bản tin khác nhau, ví dụ, các từ mã PCM của những người sử dụng khác nhau, vào các khe thời gian không chồng lấn lên nhau. Mỗi kênh của người sử dụng dùng một băng tần lớn nhưng chỉ trong một khoảng nhỏ thời gian, gọi là khe thời gian. Thông tin của mỗi người sử dụng sẽ chiếm một khe thời gian của một khung và nguyên lý phân chia theo thời gian cho phép nhiều người sử dụng truy nhập mạng tại cùng một thời điểm và sử dụng cùng một tần số sóng mang.

cau 1 : Các khái niệm ghép kênh,điều chế,mã hóa,môi trường truyền dẫnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!