Văn Án

10.2K 300 5


Hai người đồng dạng đều là hoàng thân quốc thích, trên người cũng đồng dạng tản ra khí chất quý tộc như nhau.

Một người sắp tiếp nhận ngôi vị ''Hoàng đế''.

Còn người kia thì lại có thân phận là ''Quận Chúa'' . Đại tiểu thư của Minh Vương phủ.

Cả hai chỉ đều vô tình gặp nhau. Nhưng cũng đủ để lại trong tâm đối phương hình bóng của nhau.

''Nếu ngươi có thể vì ta mà bỏ qua ánh mắt thế nhân, không ngại đồng cam cộng khổ bên cạnh ta, vì ngươi ta có thể phụ cả thiên hạ.''

''Hoa lạc bạch thủ bất kham hi, lưu niên tự thủy chẩm khả mặc.''


P/S: Ta chỉ đang chỉnh sửa lại 5 chương đầu hoy. Cho nên chưa có chương mới đâu ahihi :) 

[BHTT][EDIT] Đại Khanh Vu Mặc - Quang Tự [HOÀN]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!