Phân tích nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

30.6K 14 11

Câu 10:Phân tích nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Chủ nghĩa tư bản độc quyền xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX do những nguyên nhân chủ yếu sau:

-Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung sản xuất,hình thành các xí nghiệp có quy mô lớn.

-Vào 30 năm cuối thế kỷ XIX,những thành tựu khoa học kỹ thuật mới xuất hiện như lò luyện kim mới Betsome,Mactanh,Tomat...đã tạo ra sản lượng lớn gang thép với chất lượng cao;phát hiện ra hóa chất mới như axit sunphuaric(H2SO4),thuốc nhuộm...máy móc mới ra đời:động cơ Diezen,máy phát điện,máy tiền,máy phát...; phát triển những phương tiện vận tải mới: xe hơi,tàu thủy,xe điện,máy bay...và đặc biệt là đường sắt.Những thành tựu khoa học kỹ thuật này,một mặt làm xuất hiện những ngành sản xuất mới đòi hỏi xí nghiệp phải có quy mô lớn, mặt khác nó dẫn đến tăng năng suất lao động,tăng khả năng tích lũy tư bản,thúc đẩy phát triển sản xuất lớn.

-Trong điều kiện phát triển của khoa học kỹ thuật,sự tác động của các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản như quy luật giá trị thặng dư,quy luật tích lũy...ngày càng mạnh mẽ,làm biến đổi cơ cấu kinh tế của xã hội tư bản theo phương hướng tập trung sản xuất quy mô lớn.

-Cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà tư bản phải tích cực cải tiến kỹ thuật,tăng quy mô tích lũy để thắng thế trong cạnh tranh.Đồng thời,cạnh tranh gay gắt làm cho các nhà tư bản vừa và nhỏ bị phá sản,còn các nhà tư bản lớn phát tài,làm giàu với số tư bản tập trung và quy mô xí nghiệp ngày càng to lớn.

-Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1873 trong toàn bộ thế giưới tư bản chủ nghĩa làm phá sản hàng loạt xí nghiệp vừa và nhỏ,thúc đẩy nhanh chóng quá trình tích tụ và tập trung tư bản.

-Sự phát triển của hệ thống tín dụng tư bản chủ nghĩa trở thành đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tập trung sản xuất,nhất là việc hình thành các công ty cổ phần,tạo tiền đề cho sự ra đời các tổ chức độc quyền

Từ những nguyên nhân trên,V.I.Lênin khẳng định:"... tự do cạnh tranh đề ra tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất này,khi phát triển tới một mức độ nhất định,lại dẫn tới độc quyền.

* Bản chất CNTBĐQ là:Tự do cạnh tranh sinh ra tích tụ và tập trung sản xuất,tích tụ và tập trung sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền.

Phân tích nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!