vat chat.y thuc

703 0 0

Câu 2: Vật chất, ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa phương pháp luận của MQH giữa vật chất và ý thức.

VAT CHAT la mot pham tru triet hoc da co lich su phat trien tren 2500,ngay tu thoi co dai xung quanh pham tru vat chat da dien ra nhung cuoc dau tranh ko khoan nhuong giua CNDV va CNDT.cung giong nhu nhung pham tru khac,vat chat co wa trinh phat trien gan lien voi su phat trien cua thuc tien va nhan thuc loai nguoi truoc khi chu nghia DVBC ra doi nhin chung cac nha triet hoc duy vat quan niem vat chat la mot hay mot so chat tu co,dau tien,la co so sinh ra toan bo the gioi.Tu thoi co dai trong ly thuyet Ngu hanh cua triet hoc Trung Quoc da quan niem moc tho thuy hoa la nhung nguyen to vat chat dau tien cua the gioi

o Hj Lap phai Mile cho rang vat chat co ban la nuoc{Talet}hay khong khi{Anaximen}Heraclit khang dinh la lua con Democrit thi khang dinh la nguyen tu...

va quan diem do dc cac nha triet hoc Chau Au gju nguyen cho den the ki 15,18,Den cuoi the ki 19 dau the ki 20 nhung phat minh cua Ronghen,Beccoren,Tomxon da bac bo quan diem cua cac nha duy vat ve chat dc coi la "gioi han tot cung",tu do dan toi cuoc khung hoang ve the gjoi quan trong trong linh vuc nghien cuu vat li hoc.

Nhung nguoi theo chu nghia duy tam da loi dung co hoi nay de khang dinh ban chat"phi vat chat"cua the gioi khang dinh vai tro cua cac luc luong sieu nhien

doi voi qua trinh sang tao the gjoi.Trong boi canh do V.I Lenin da dua ra dinh nghia ve vat chat:

vat chat la pham tru triet hoc dung de chi thuc tai khach quan dc dem lai cho con nguoi trong cam gjac,dc cam gjac cua chung ta chep lai,chup laj,phan anh

va ton tai khong le thuoc vao cam gjac

thu nhat phan biet khai niem vat chat voi tu cach la pham tru triet hoc voj khai niem vat chat trong cac nganh khoa hoc chuyen nganh khac

thu haj thuoc tinh co ban nhat,pho bien nhat cua moi ton tai vat chat la thuoc tinh ton tai khach quan,tuc la thuoc tinh ton tai ngoaj y thuc,doc lap,ko phu thuoc

vao y thuc cua con nguoi cho du con nguoi co nhan thuc dc no hay ko hay ko nhan thuc dc no.

thu ba vat chat la cai co the gay nen cam gjac o con nguoj khi no truc tiep ta dong den gjac qian cua con nguoi,y thuc cua con nguoi la su phan anh doi voi vat chat con vat chat la cai dc y thuc phan anh.

y thức: là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.Tuy nhiên ko phải cứ thế giới khách quan tác động vào bộ óc con người là tự nhiên trở thành ý thức.Ngược lại ý thức là sự phản ánh năng động sáng tạo về thế giới do nhu cầu của việc con người cải biến giới tự nhiên quyết định và được thực hiện thông qua hoạt động lao động.Vì vậy ý thức là cái vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc con người và được cải biến đi ở trong đó.

Tính sáng tạo của ý thức được thể hiện ra rất phong phú.Trên cơ sở những cái đã có,ý thức có thể tạo ra tri thức mới về sự vật,có thể tưởng tượng ra những cái ko có trong thực tế.ý thức có thể tiên đoán dự báo về tương lai,có thể tạo ra những ảo tưởng, huyền thoại, giả thuyết, lý thuyết khoa học hết sức trừu tượng và có tính khái quát cao.Tuy nhiên sáng tạo của ý thức là sáng tạo của phản ánh bởi vì ý thức bao giờ cũng chỉ là sự phản ánh tồn tại.

Ý thức là sản phẩm lịch sử của sự phát triển XH nên về bản chất là có tính XH.

+) Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

- Vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức:

Vật chất có trước, ý thức có sau. Vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức, là nguồn gốc sinh ra ý thức.Não người là dạng vật chất có tổ chức cao, là cơ quan phản ánh để hình thành ý thức.Ý thức tồn tại phụ thuộc vào hoạt động thần kinh của bộ não trong quá trình phản ánh thế giới khách quan.

Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất vào não người, là hình ảnh của thế giới khách quan.Thế giới khách quan là nguồn gốc của ý thức quyết định nội dung của ý thức.

- Ý thức có tính độc lập tương đối tác động trở lại vật chất.

Ý thức có tính độc lập tương đối so với vật chất có tính năng động sáng tạo nên có thể tác động trở lại vật chất góp phần cải biến thế giới khách quan thông qua hoạt động thực tiễn của con người

Ý thức phản ánh đúng hiện thực khách quan, có tác dụng thúc đẩy hoạt động thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo thế giới vật chất.

Ý thức phản ánh ko đúng hiện thực khách quan ở mức độ nhất định có thể kìm hãm hoạt động thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo tự nhiên và xã hội.

- Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động của con người.

Con người dựa trên những tri thức của mình về thế giới khách quan, hiểu biết những qui luật khách quan từ đó đề ra mục tiêu phương hướng, biện pháp thực hiện và ý chí thực hiện mục tiêu ấy.

Vai trò tích cực chủ động sáng tạo của ý thức con người trong quá trình cải tạo thế giới hiện thực được phát triển đến mức độ nào chăng nữa vẫn phải dựa trên sự phản ánh thế giới khách quan và các điều kiện khách quan.

Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ MQH vật chất - ý thức.

Tôn trọng khách quan là tôn trọng tính khách quan cảu vật chất của các qui luật tự nhiên và XH-> trong hoạt động thực tiễn con người phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy khách quan làm căn cứ cho hoạt động của mình.

Phát huy tính năng động chủ quan phát huy vai trò của ý thức nhân tố con người trong việc phản ánh đúng đắn thế giới khách quan.Nhận thức được qui luật, xác định được mục tiêu, ra phương hướng hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

vat chat.y thucĐọc truyện này MIỄN PHÍ!