Mở Đầu.

1.9K 138 1

Xin lưu ý, đây là fanfic tớ làm để giải trí đề nghị những thành phần thanh niên nghiêm túc hay thích tỏ ra nghiêm túc tránh ra nơi khác, để bọn này yên ổn mà thả hồn theo ảnh nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin lưu ý, đây fanfic tớ làm để giải trí đề nghị những thành phần thanh niên nghiêm túc hay thích tỏ ra nghiêm túc tránh ra nơi khác, để bọn này yên ổn thả hồn theo ảnh nhé. Cảm ơn 😍

Author : Lakim
Nhân vật: Ahgase × GOT7.
Rating: dành cho fan não tàn thích mộng =)))

[ Hình Ảnh ] 1001 Kiểu Tự Kỷ Cùng GOT7Đọc truyện này MIỄN PHÍ!