Registration for July 2017 is open

351 15 45

Ang registration para sa mga nais magparebyu ng akda sa buwan ng Hulyo ay bukas na. Tandaan:

Ang akda ay dapat na nasa wattpad.

Ang akda ay maaaring maikling kwento (one-shot) na hindi lalagpas sa 7,000 words o dagli (flash story).

Ang akda ay dapat na nasa Filipino o TagLish.

Isang akda lamang MUNA mula sa bawat isang manunulat ang tatanggapin.

I-comment nang maayos ang iyong datos at link ng iyong akda sa comment box.

Salamat!

The Writing ClinicRead this story for FREE!