For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

K/niem ve ren?Cac thong so hinh hoc cơ ban?Cac dạng hỏng va chỉ tiêu tính?

2.5K 0 0

Cau61:K/niem ve ren?Cac thong so hinh hoc cơ ban?Cac dạng hỏng va chỉ tiêu tính?

a)Kniem: ghép bằng ren la mối ghép có thể tháo đc.trong mối ghép ren,cac tiết máy dc ghép lại với nhau nhờ các tiết máy có ren như:bulong va đai ốc....Ren dc tạo thành tren cơ sở duong xoắn ốc trụ hoặc côn.cho 1 hình phẳng nào đó di chuyen theo 1 duong xoan ốc sao cho mat phẳng chứa hình phẳng luôn chứa trục của duong xoan,các cạnh của hình phẳng sẽ quét thành ren

b)Cac thong so hinh hoc co ban

-d: duong kính ngoài cua ren,la duong kính hình trụ bao đỉnh ren ngoài,duong kính nay la duong kính danh nghĩa của ren

-d1 la duong kinh trong,la duong kính hình trụ bao đỉnh ren trong

-d2 la duong kính trung bình của ren d2=(d+d1)/2

-h la chieu cao tiết diện làm viec cua ren

-p la bước ren,la khoang cách giua 2 mat song song của 2 ren kề nhau,đo theo phuong dọc trục bulong hay vít

-px la bước đường xoắn ốc,là khoảng cách di chuyển theo phuong dọc trục cua mặt trụ cơ sở khi 1 điểm xoay trọn 1 vòng theo duong xoắn vít.đối với ren 1 đầu mối px=p,đối với ren n đầu mối px=n.p

-anpha la góc tiết diện ren

-gama là góc nâng của ren,là góc tạo bởi tiếp tuyến cua duong xoắn ốc trên mặt trụ trung bình với mặt phẳng vuong goc voi trục cua ren tg(gama)=px/pi.d2

-cac thong so hinh hoc va dung sai kich thuoc cua các loại ren đã đc tieu chuan hóa

c)Cac dạng hỏng: khi chiu lực tac dung, moi ghep ren xay ra cac dang hong:

-thân bulong bi kéo đứt tại phần có ren or tại tiết diện sát đầu bulong

-ren bị hỏng do dập,mòn,bị cắt or bị uốn

-đầu bulong bi dập,cắt or uốn

d)Chỉ tiêu tính

-vi cac chi tiet cua mối ghép ren da dc tieu chuan hóa,các quan he kích thước của chúng đc dịnh ra từ dieu kien sức bền đều,nên đối với mối ghép ren tieu chuẩn chỉ cần tính toàn ra duong kính chân ren d1 rồi từ d1 tra ra cac kich thuoc khac theo cac bảng tiêu chuẩn

K/niem ve ren?Cac thong so hinh hoc cơ ban?Cac dạng hỏng va chỉ tiêu tính?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!