cổ ngữ (basic của phù thuỷ)

9K 45 19
                  
Có rất nhiều dạng cổ ngữ mà phù thủy ngày xưa thường hay dùng để đọc khi thực hành, viết trong Spell, Nghi lễ: Latin, Theban Script, Runes... tiếng anh cũng là 1 loại cổ ngữ. Nó có thể nâng cao hiệu quả cho spell của bạn hoặc là sẽ không, chỉ cần bạn luôn tin tưởng.

Theo Ari thấy ngôn ngữ không quan trọng, quan trọng là ở người thực hành, nếu bạn sử dụng ngôn ngữ mà bạn không quen thuộc với nó sẽ gây cản trở cho quá trình thực hành ma thuật, không bắt buộc cứ phải là 1 loại ngôn ngữ bắt buộc nào đó thì nó sẽ hiệu quả, chỉ cần bạn tin tưởng thì nó đều sẽ hoạt động.

○Và nhiều dạng ký tự, biểu tượng, con dấu (sigil) cổ được dùng để đem lại sức mạnh cho người dùng: Runes, Sigil, Biểu tượng hình học linh thiêng, Các vòng tròn, Totem ma thuật, Icelandic, Galdrstaffir, Celtic, các biểu tượng của các tôn giáo khác nhau (phật giáo, thiên chúa, Pagan, Wicca..)...

Tùy vào mục đích mà mọi người sẽ dùng nó: có thể là dựa theo ý nghĩa của từng ký tự rồi sẽ dùng để khắc, vẽ, xăm.. lên đồ vật, BOS, người,.. tăng sức mạnh, hay để cho đẹp, hay chỉ đơn giản là không muốn cho người khác xem được nội dung trong BOS. 🙂

•Cổ ngữ, bảng chữ cái của nó:

○Latin:

Cái này thì ai cũng biết rồi nhỉ, bảng chữ cái và ngôn ngữ Tiếng Việt là từ tiếng Latin mà và là ngôn ngữ hệ Latin đấy. Nó cũng chính là bảng chữ cái tiếng anh bây giờ nhưng phát âm khác tiếng anh, vì hệ Latin là viết sao đọc vậy mà 🙂

 Nó cũng chính là bảng chữ cái tiếng anh bây giờ nhưng phát âm khác tiếng anh, vì hệ Latin là viết sao đọc vậy mà 🙂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

○Ngôn ngữ của phù thủy

Theban Script

Theban Script

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ