bai tap luat kinh te

Bắt đầu từ đầu

Anh, chị xử lý sự việc này như thế nào để đúng luật mà vẫn đảm bảo được lợi ích của A,B,C.

SAGA - Kết luận - Chào các bạn! Tôi đồng ý với ý kiến của vum78 và có ý kiến kết luận như sau:

Theo quy định tại điều 141 khoản 1, Luật Doanh nghiệp năm 2005: "Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp."

Khoản 2, điều 142 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: "Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật."

Theo dữ liệu của chủ đề, thì quan hệ giữa A với B và C là quan hệ dân sự (vay mượn) không phải là quan hệ góp góp theo Luật Doanh nghiệp vì DNTN không có quan hệ góp vốn mà vốn là do chủ DN đầu tư 100% (theo khoản 2 điều 142).

Do đó, B và C không thể gửi đơn yêu cầu tòa án tuyên bố giải thể DNTN, việc giải thể DNTN chỉ được thực hiện theo QUyết định giải thể của Chủ DNTN, cơ quan thụ lý giải quyết là Cơ quan đăng ký kinh doanh không phải là Tòa án. Trình tự thực hiện theo điều 157 và 158 Luật doanh nghiệp năm 2005.

Căn cứ giấy tờ cho mượn tiền, B và C chỉ được quyền gửi đơn yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp thu hồi số tiền cho A mượn theo quy định của pháp luật dân sự;

Hoặc trường hợp A không trả tiền thì B và C có quyền gửi đơn yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản DNTN theo quy định của Luật phá sản.

**************************

Bài tập luật kinh tế p9.help plz?

Tình huống 1

Doanh nghiệp Nam Thắng là một doanh nghiệp tư nhân do ông Nguyễn Nam Thắng làm chủ. Công ty Hoàng Ngân là 1 công ty TNHH được thành lập trên cơ sở sự góp vốn của ông Hoàng và bà Ngân, trong đó ông Hoàng góp 70% vốn điều lệ, bà Ngân góp 30% vốn điều lệ. Cả hai doanh nghiệp trên đều có chi nhánh tại Hà Nội.

Nay, cả hai doanh nghiệp trên thoả thuận ghép hai chi nhánh của mình để thành lập một doanh nghiệp mới kinh doanh dược phẩm và thiết bị y tế.

Những vấn đề đặt ra:

1. Hai doanh nghiệp trên có thể làm như vậy được không? Nếu được thì loại hình doanh nghiệp được thành lập là gì? Tư vấn hồ sơ thành lập doanh nghiệp?

2. Ai được coi là thành viên của doanh nghiệp mới? Vì sao?

3. Giả sử sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp mới muốn tăng vốn điều lệ bằng cách kết nạp thêm 2 thành viên mới là doanh nghiệp nhà nước Chiến Thắng và ông Lê Văn Sơn - Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ Y tế. Doanh nghiệp có thể làm như vậy được không và phải tiến hành những thủ tục pháp lý gì?

tình huống 2

Ông Peter Vũ là một nhà kinh doanh người Mỹ gốc Việt. Ông định cư tại Mỹ từ năm 1975. Sau một lần về thăm Việt Nam, trước tình cảm nồng hậu của mọi người và chứng kiến tận mắt sự đổi thay của đất nước, ông đã quyết định đầu tư tại Việt Nam.

học tập kinh tếĐọc truyện này MIỄN PHÍ!