21

168 41 20

-Да бе! - почти извика БамБам, повдигайки вежди невярващо. - И е абсолютно същия от рисунката?!

-Едно към едно. - кимнах с усмивка.

-Това е нереално! - опули се той, взимайки рисунката, за да я огледа по-обстойно. - А Джаксън как реагира?

-Стресна се. - засмях се. - Не знам как се е случило. Може би съм видял някъде същото колие.

-Виждаш ли, съдбата си знае найното! - ухили се БамБам, а аз се засмях. - Между другото, за какво се скарахте последния път с Джаксън?

-Дълга история, на кратко - Джебум говори без да е запознат със ситуацията.

-Скарали сте се заради Джей Би?! - изсмя се БамБам. - И какво толкова е казал?

-Ами явно с Джаксън си пасваме като двойка и ни се върти славата на гаджета... - извъртях очи, а той се изсмя още по-силно.

-Това са глупости! Ти си груб, нетактичен, нямаш никакво чувство за хумур, мълчалив си и си социофоб! - повдигна вежди БамБам. - А той е дружелюбен, страшно внимателен и тактичен, неземно забавен, говори постоянно и обожава да общува! Изобщо не си подхождате, едва се търпите като сте в една стая!

-Да не би да си ни правил подробен анализ или нещо такова? - сбръчках вежди, а той изцъка с език. - Все тая, с него нямаме подобни отношения и няма и да имаме.

-Нима, че защо си толкова сигурен? - попита Югьом, който буквално влезе от нищото, сядайки на леглото на Джаксън.

-Защо си тук? - сбръчках вежди, поглеждайки го изнервено.

-Ходя по БамБам. - вдигна рамене той, посочвайки момчето до него. - Слушам те.

-Ами първо - не съм гей.

-Това не е основателна причина, искам доводи, а не факти! - прекъсна ме Югьом.

-Ами, не съм негов тип. И въпреки, че съм нямал гадже, да не говорим пък момче, мога да кажа, че и той не е мой тип.

-Само това ли са ти доводите?! - почти се изсмя Югьом. - Боже, кълна се, ако оправданията ви са само "не е мой тип", до месец ще сте гаджета, помни ми думите!

-Сериозно, трябва да спрете да четете, промива ви се мозъка. - засмях се, а те ме погледнаха злобно.

-Утре е състезанието на Джаксън. - вметна БамБам от нищото. - Ще отидеш ли?

-Да. - кимнах.

Day by day | MarksonRead this story for FREE!