Câu 12.Sự hình thành các tổ chức độc quyền

9.3K 2 1

Câu 12.Sự hình thành các tổ chức độc quyền

A,nguyên nhân hình thành:

+Cạnh tranh tự do diễn ra mạnh mẽ hơn đã làm phá sản các xí nghiệp tư bản vừa và nhỏ,do đó nền sản xuất đã được hội tụ tập trung nhanh hơn vào các xí nghiệp lớn

+Sự phát triển của lực lượng sản xuất và việc áp dụng ngày càng mạnh của khoa học kĩ thuật đã làm cho tập trung sản xuất diễn ra ngày càng nhanh và mạnh hơn

+Các cuộc khủng hoảng cuối thế kỉ 19 và đầu 20 đã làm sụp đổ hàng loạt các xí nghiệp vừa và nhỏ,đẩy mạnh quá trình hợp tác sản xuất

C,các hình thức độc quyền

1.Các-ten:

+Các ten là hình thức liên minh giữa các xí nghiệp cùng sản xuất về giá cả và phân chia thị trường

+Đặc điểm :các doanh nghiệp thành viên vẫn độc lập về sản xuất chỉ mất một phần độc lập về lưu thông hàng hóa nên kém bền vững

2.Xanh đi ca

+Liên minh các xí nghiệp cùng ngành trong đó toàn bộ việc tiêu thụ hàng hóa được thực hiện thông qua sự điều hành của một ban quản trị chung

+Đặc điểm:Các doanh nghiệp thành viên vẫn độc lập về sản xuất nhưng mất độc lập về lưu thông do đó bền vững hơn cac ten

3.Tơ rớt

+LÀ hình thức liên minh các xí nghiệp cùng ngành hoặc khác ngành nhưng liên quan với nhau về mặt kĩ thuật dưới hình thức góp cổ phần

+Việc phân chia lợi nhuận được căn cứ vào cổ phần,toàn bộ việc sản xuất và lưu thông hàng hóa được thông qua một ban quản trị chung

+Tơ rớt theo chiều ngang là liên minh các xí nghiệp cùng ngành

+Tơ rớt theo chiều dọc là liên minh các xí nghiệp khác ngành nhưng liên quan với nhau về mặt kĩ thuật

+Đặc điểm:Các xí nghiệp thành viên mất độc lập cả về sản xuất và tiêu dùng do đó rất bền vững

4,Công-xooc-xiom

+Là liên minh các xí nghiệp lớn,các tổ chức độc quyền của các ngành khác nhau không liên quan với nhau về mặt kĩ thuật công nghệ mà chỉ liên quan với nhau về mặt tài chính

D,Mối liên hệ giữa độc quyền và cạnh tranh

+Độc quyền ra đời là kết quả của cạnh tranh nhưng không thủ tiêu cạnh tranh mà làm cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ hợn, đa dạng hơn

+Cạnh tranh dưới CNTB độc quyền có các hình thức

-Cạnh tranh giữa các xí nghiệp thành viên của một tổ chức độc quyền (hay cạnh tranh nội bộ tổ chức độc quyền) nhằm chiếm thị phần,chiếm vị trí khống chế hoặc là vị trí trong xí nghiệp chủ

-cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với các xí nghiệp ngoài độc quyền và những người sản xuất nhỏ

-Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp,xí nghiệp ngoài độc quyền với nhau

Câu 12.Sự hình thành các tổ chức độc quyềnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!