12.Nguyên nhân làm cho tôn giáo vẫn tồn tại?

2.2K 0 0

12. Tôn giáo là 1 hiện tượng XH ra đời rất sớm trong lịch sử nhân loại và tồn tại phổ biến ở hầu hết các cộng đồng người trong lịch sử hàng ngàn năm qua.hình thức phát triển đầy đủ bao gồm: ý thức tôn giáo và hệ thống tổ chức tôn giáo cùng với những hoạt động mang tính chất nghi thức tín ngưỡng của nó.

*Nguyên nhân nhận thức: vẫn còn nhiều hiện tượng tự nhiên XH của con người mà khoa học chưa thể giải thích được trong khi trình độ dân trí chưa thực sự đc nâng cao, do đó trước những sức mạnh tự phát của tự nhiên và XH mà con người vẫn chưa thể nhận thức và chế ngự đc đã khiến cho 1 bộ phận nhân dân đi tìm sự an ủi che chở và lí giải từ sức mạnh của thần linh

*Nguyên nhân tâm lý: tín ngưỡng tôn giáo đã tồn tại lâu dài trong lịch sử nhân loại, đã in sâu vào đời sống tinh thần, ảnh hưởng khá sâu đậm đến nếp nghĩ, lối sống của 1 bộ phận nhân dân qua nhiều thế hệ đến mức trở thành 1 kiểu sinh hoạt VH tinh thần ko thể thiếu của cuộc sống. Vì thế có biến đổi lớn lao về kinh tế chính trị, tín ngưỡng tôn giáo ko thay đổi ngay theo những biến đổi kinh tế XH nó phản ánh

*Nguyên nhân chính trị: có những nguyên tắc của tôn giáo còn phù hợp với CNXH đó là những giá trị đạo đức VH với tinh thần nhân đạo, hướng thiện, đáp ứng đc nhu cầu của 1 bộ phận quần chúng nhân dân.

*Nguyên nhân VH: sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có khả năng đáp ứng ở 1 mức độ nào đó nhu cầu VH tinh thần và có ý nghĩa nhất định về giáo dục ý thức cộng đồng , đạo đức, phong cách lối sống. Mặt khác tín ngưỡng tôn giáo có liên quan đến tình cảm tư tưởng của 1 bộ phận dân cư.

12.Nguyên nhân làm cho tôn giáo vẫn tồn tại?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!