Bakit ka magkukuwento?

4.4K 228 30

Storytelling is inherent to every human being. It is of the same nature as our curiosity and our need to make sense of things. We seek patterns and meanings to everything we see and experience. Kaya nga minsan, nagagawa nating lumikha at mamalikmata ng mga mukha, dibuho, at pigura kahit sa mga bagay na abstrak. 

Kaya rin mula pa noong unang panahon, tsismis na ang pangunahing pampalipas-oras. Kahit sa Bible, may nagchichismisan. Hanggang ngayon, may nagchichismisan. Lumabas ka lang sa bahay mo, tumambay sa kapitbahay, o tumayo sa kanto, may maririnig kang kwento. 

Wala pa ang papel, nagkukuwento na ang tao orally. Sa mga Asian Period Dramas, makikita natin na bahagi ng entertainment ng lumang panahon 'yung travelling circus nila. Kasama roon ang mga storytellers. Nagkukuwento sila at nagdudula.

Mula sa makalumang paraan nang pagkukuwento by mouth, nagkaroon ng mga alamat, mito, at kwentong bayan. Our bedtime stories became myths and urban legends through time.

Pero ang pinakalumang kwentong naisulat sa kasaysayan ay ang Epic of Gilgamesh. Nakasulat ito in cuneiform, sa 3000 years old tablet na nahukay sa Mesopotamia. Tumambay nang dalawang dekada sa British Museum ang mga tableta bago ito mai-decode ni George Smith noong 1872.

Ibig sabihin, wala pang alpabeto, magkahalo pa ang mga salita at simbolo (cuneiform), halo-halo pa ang iba't ibang lenggwahe, ay sumusulat na ng kwento ang tao.

Sa paglipas ng panahon, dumami ang porma ng pagsulat at pagkukuwento. Nang maimbento ang printing press noong 1440, nagkaroon ng pagkakataon ang mga taong makapag-distribute ng kwento at peryodiko. 

Nang maimbento ang radyo, nagkuwento nang malayuan ang tao gamit ang radio frequencies.

Nang maimbento ang telebisyon at pelikula, nagkuwento ang tao sa pamamagitan ng mga litrato.

We reach the digital age and now we are writing stories using our gadgets. May digital printing press na. May mobile publishing. May online publishing. May ebook publishing.

Bukod sa wattpad, dumagsa ang iba pang sites na nagpo-promote ng online writing mula sa kahit na sino para sa kahit na kanino.

It is an age wherein it is easy to write and easier to read. Pero dahil din dito, mapapatanong tayo: Sa laksa-laksang mga istorya, mga manunulat, mga pamamaraan, at mga dahilan para magsulat, bakit ikaw ang magsusulat? Bakit ikaw ang babasahin? Bakit ikaw ang dapat na tangkilikin?

Nang tumigil ako sa pagsusulat noon, dahil 'yun sa katotohanang na kahit na hindi naman ako magsulat, hindi naman kawalan sa masa ng mga nagsusulat at laksa ng mga mababasa ang panulat ko. That it won't matter even I don't write because someone else will. 

It was a stupid thought. 

Bumalik tayo sa simula nitong parte na ito ng libro. 

Storytelling is inherent to humans. We are designed to seek for patterns and to make sense of things. And every human being is unique. 

Ibig sabihin, iba ang boses, pananaw, pag-iisip, pangungusap, pakiramdam, at paningin natin kaysa sa iba pa. Magkaroon man tayo ng pare-parehong experience, magkakaiba tayo ng pagproseso at pagtalakay nito. Magkatulad man ang pananaw, magkakaiba tayo ng pagsasalin nito. Magkatulad man ang personalidad, may puntong magpapaiba sa akin at sa'yo.

'Yung punto kung saan tayo nagkakaiba ang siya ring punto kung bakit tayo orihinal sa isa't isa.

Kaya bakit ka magkukuwento? 

Dahil hindi nauubusan ng kwento at aral ang mundo; at hindi tumitigil sa paghahanap ng kahulugan ang tao.

TCWDM

Pagsulat ng Kuwento 101 (at iba pang mabuting balita)Where stories live. Discover now