Chapter 12.2

7.6K 346 30

Chapter 12.2

"Now you're legally mine. I'm expecting you to perform your duty as a loving wife." Nakangising pahayag ni Nathan ng masolo niya si Maureen sa kanyang opisina. Pagkatapos ng maikling seremonya ng kasal nila ay nagmamadali ng nagpaalam ang kanyang ninong dahil may mga kliyente pa itong dapat asikasuhin. Kaya naman ngayon ay susulitin niya ang pagkakataon habang sunud-sunuran pa ito sa kanya.


Napasimangot si Maureen ng marinig ang sinabi ni Nathan. Alam niya ang ibig sabihin nito kaya naman hindi niya maiwasang hindi masaktan dahil hindi ganito ang pinangarap niyang buhay may asawa. "Huwag kang mag-alala hindi naman kita ipapahiya lalo kapag may mga ibang tao sa paligid natin."


Naiiling na nilapitan ni Nathan ang asawa at buong suyo niyang hinawakan ang magkabilang pisngi nito na halos magdikit na ang kanilang mga labi. "Honey, with or without audience you should do your role as my wife especially in our bedroom." Gusto niyang ngumiti habang nagsasalita dahil natutuwa siya habang pinagmamasdan ang namumulang mukha ng asawa. Natutukso na naman siyang muling sakupin ang malalambot na labi nito. Mababaliw siya kapag hindi niya pinagbigyan ang sarili kaya naman tuluyan na niyang pinagtagpo ang kanilang mga labi.


Lalong naging eratiko ang tibok ng puso ni Maureen ng maramdaman ang unti-unting pagdampi ng mga labi ng asawa. Sa simula ay tila nanantiya ito ngunit ng tumagal ay mas lalong pinalalim pa nito ang mga halik, gusto man niyang ignorahin ang kakaibang nararamdaman habang magkalapat ang mga labi nila ay hindi na niya nakayanan. Kusa ng pumulupot ang mga kamay niya sa batok ng asawa at nagsimula na rin niyang tinugon ang mga halik nito. Naramdaman niya na unti-unti ng naglalakbay ang isang kamay nito, napaigtad pa siya ng marahang pinisil nito ang isa niyang dibdib. Nagsimula ng magbago ang temperature ng kanyang katawan ngunit marahan niyang naitulak ito ng makarinig sila ng mahihinang katok.


"Damn!" Inis na turan ni Nathan. Kung sino man ang nasa labas ngayon ay gusto niyang turuan ito ng leksiyon. Ang tagal niyang hinintay ang pagkakataon na masolo si Maureen at ngayong damang-dama na niya ang pagsuko nito ay saka naman may mang-iistorbo.


Si Maureen naman ay mabilis na lumayo kay Nathan ng makita ang nakarehistro na galit sa mukha nito. Laking pasasalamat niya kung sino man ang nasa labas ngayon dahil bigla siyang natauhan. Hindi dapat siya nagpapadala sa tukso dahil alam niyang pinaglalaruan lang siya ni Nathan. Mula sa simula ay pinaramdam na nito sa kanya na intresado lamang ito sa katawan niya.


"Diana, anong kaialangan mo?!" Pabulyaw na tanong ni Nathan sa assistant ng bumungad ito.


Bigla namang napaatras si Diana ng marinig ang galit na boses ng boss.


"Nathan, huwag mo namang sigawan si Diana. Baka may importante lang na sasabihin." Lakas loob na pagtatanggol ni Maureen sa babae.


"Ma'am, di ba ang sabi ni sir kanina after 10 minutes bumalik ako rito para samahan kayong mag check-out sa Shang Hotel?" Parang batang nagpapakampi ito kay Maureen.


"Yeah, he said that. Pagpasensiyahan mo na ang sir mo may mga ibang problema lang kaya medyo masungit." Pilit na nginitian ni Maureen ang babae. Alam niya na hindi dapat siya nakikialam ngayon sa mag-amo pero hindi naman niya maatim na may sinisigawan sa harap niya ng walang kasalanan.


"Ako na lang ang sasama sa'yo." Malumanay na si Nathan ng balingan si Maureen. "Ikaw na lang muna ang bahala dito." Bilin niya kay Diana bago nagpatiuna ng lumabas ng opisina.


Naiiling na lamang na sinundan ng tingin ni Maureen si Nathan. "Saan naka park ang sasakyan ng boss mong sumpungin?" Nakangiti niyang baling kay Diana, pilit niyang pinakaswal ang tono ng pananalita niya. Ayaw niyang ipahalata rito na may kakaiba sa relasyon nila ni Nathan.


"Sa basement 1 po, ma'am. Pasasamahan ko na lang po kayo kay mang Efren." Tukoy ni Diana sa isa mga security guards nila.


Tumango na lamang si Maureen at nauna ng lumabas ngunit nagulat siya pagkarating sa may elevator. Nandun si Nathan, tila sadyang hinihintay siya.


"Akala ko magkukwentuhan pa kayo ni Diana." Sarkastikong turan ni Nathan paglapit ni Maureen sa kanya.


"What's wrong with you? Bakit ang init ng ulo mo?" Hindi na napigilan ni Maureen na sitahin ito.


Tanging buntong hininga lamang ang tugon ni Nathan sa kanya, kaya nanahimik na lamang siya sa tabi nito. Ayaw niyang salubungin ang galit nito dahil alam niyang hindi rin niya makokontrol ang sarili kapag siya ang sinigawan nito. Habang sakay sila ng elevator ay may katanungang naglalaro sa isipan niya. Kanina pa sana niya gustong tanungin ito kay Nathan ngunit natatakot siya sa maaaring makuha niyang tugon mula rito.


"Magmula ngayon sa condo ko na ikaw titira. At bawat lakad mo ay dapat mong ipagpaalam sa akin dahil hindi pa rin ako sigurado kung totoong tinapos mo na ang kasunduan mo kay Grace." Basag ni Nathan sa katahimikan pagkasakay nila ng kotse.


"Kaya nga pumayag akong magpakasal sa'yo para matapos na ang panggugulo sa akin ni Grace at para tigilan na rin niya si Margarette." May halong pagkainis na tugon ni Margarette.


"Iyan ba talaga ang intensiyon mo kaya ka pumayag na magpakasal sa akin?"


"Ikaw ano ang intensiyon mo na alukin ako ng kasal? Do you intend to work out this marriage?" Kinakabahang balik tanong ni Maureen.


Natigilan si Nathan. Medyo napasagad ang pagtapak niya ng preno ng marinig ang huling tanong ng asawa. Sa totoo lang ay hindi niya rin alam kung ano ang gagawin ngayong kasal na sila. "Kapag nagsawa na ako sa'yo ipapaannul ko ang kasal natin." Walang kaemo-emosyon na tugon niya, hindi na rin niya ito nilingon kaya hindi na niya nakita ang naging reaksiyon nito. 

_______________

A.N. 

Sarap sakalin nitong si Nathan. Hahahahaha

Enjoy reading!!

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now