Finding Love?

409 7 5

Dugo't pawis ang inalay ko dito lalo na at di naman ako pro. Grabe, binuhos ko na lahat dito.. Kahit pangit pa rin :/ Hindi tuloy ako nakapag update sa MMPB!

Need Book Cover?Read this story for FREE!