PROLOGUE

52 4 0

Rules of the game:

The King, in accordance by law must have an alliance with three (3) official members.

The representative appointed by a female member must be listed on the day of her candidacy unless otherwise will be disqualified as may be provided by law.

Thou shall kill or make any official member decline on his candidacy.

Shall maintain the secrecy of the game.

Official members shall not engage in any romantic relationship with his rival, unless otherwise provided by law, both will be killed.The history the Game

Nagmula ang larong ito sa India at nang maipasa sa Persia ang laro ay ginawa itong isang pantay na sagupaan ng talino ng mga mataas na tao tulad ng hari at reyna o mga prinsipe at prinsesa. Dahil sa diskriminasyon sa mga babae, hindi sila maaring makalaro ang isang hari o prinsipe na siyang laging namumuno sa kaharian ng Persia at iba pang sibilisasyon ng mga panahong iyon.

Lumawak nang lumawak ang larong chess na mula sa board games at naging isang hunt game sa ngayon. Pinalitan ng apat na founders ang rules kasabay ng pagbibigay buhay sa mga chess pieces.

Pawns. Ito ang mga assasins na inaarkila ng King/Queens upang mapabilis ang pagpatay sa mga kalaban


Knights. Tatlo o apat na ally ng namumuno.

King/Queen. Candidates para sa mga bagong Bishops

Bishops. Masters of the game

Rooks. Messenger ng mga members to connect with the bishops


Nang una ay naging maayos ang palitan ng trono ngunit hindi naglaon ay naging sakim ang ilan sa mga opisiyal. Kaya ang dating tahimik at katuwaang laro ay naging isang mapusok at madilim na katotohanan.

The GameTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon