Câu 16: Các hình thức, phương pháp bán hàng. Xu hướng phát triển của chúng:

6.9K 1 0

Câu 16: Các hình thức, phương pháp bán hàng. Xu hướng phát triển của chúng:

- Trong hđộng KD, ng mua hay ng bán có quyền lchọn những hình thức và p.thức bán hàng thuận tiện phù hợp với đkiện của mình.

- Hình thức và p.thức bán hàng p.ánh mqh giữa ng mua và ng bán trog giao dịch mbán, thanh toán, vận chuyển.

- Phân loại h.thức bán hàg:

Căn cứ vào địa điểm giao hàng cho KH.

-Bán tại kho của ng cung ứg hay kho của DNTM: thích hợp với ncầu lớn, tdùng ổn định và ng mua có sẵn ph.tiện vchuyển Hhoá.

-Bán qua cửa hàng, quầy hàng thích hợp với ncầu nhỏ, danh mục Hhoá nhiều, chu kì tdùng ko ổn định.

-Bán tận đơn vị tiêu dùng, bán tại nhà theo ycầu của KH: tạo thuận lợi cho ng mua. Pthức này chủ yếu nâg cao clg fvụ KH và cạnh tranh lẫn nhau giữa các ng bán.

Theo khâu lưu chuyển Hhoá :

-Bán buôn: bán với klg lớn, theo hợp đồg và thanh toán ko dùng tiền mặt. Kthúc qtrình bán buôn, Hhoá vẫn nằm trog lthôg, chưa bc vào tdùng. Do ko fải lưu kho, bảo quản và sắp xếp Hhoá tại cửa hàg nên giá bán buôn rẻ hơn và doanh số thườg cao hơn so với bán lẻ.

-Bán lẻ: Bán cho ncầu nhỏ lẻ của NTD, đáp ứng ncầu kịp thời của KH, thanh toán ngay. Vì Hhoá phải trải qua nhiều khâu bán buôn, lưu kho, Cphí bán hàng nên giá bán lẻ thườg cao hơn giá bán buôn, việc tăng doanh số của DNTM chậm hơn nhưng lại nhận đc nhiều thôg tin tr.tiếp từ NTD.

Theo phươg thức bán:

-Bán theo Hđồng và đơn hàng: Thông thườg là các loại Hhoá qtrọng, bán với klg lớn. Đối với Hhoá khôg qtrọng có thể thuận mua vừa bán không cần kí hợp đồng, gửi đơn hàng.

-Đấu giá: đối với Hhoá có klg lớn, hàg khó tiêu chuẩn hoá, hàng chuyên dùng. -Xuất khẩu: là ph.thức bán hàg đbiệt cần tuân thủ các qđịnh XNK của Cphủ và chỉ do các đvị đc phép KD XNK thực hiện

Theo mqh thanh toán:

--Mua đứt bán đoạn: mbán và thanh toán ngay khi giao nhận Hhoá.

-Bán hàng trả chậm, trả góp: đvới 1số Hhoá thôg thườg, tdùng rộg rãi, phân tán ng ta sdụg hthức qua đại lý trả chậm tuỳ theo từg loại Hhoá như rượu, bia, thuốc lá...=> đc ưa chuộg và pbiến ở nc ngoại. Ở VN, chưa đc vdụng với nhiều loại Hhoá do hthôg PL chưa hthiện.

Hình thức bán hàng tr.tiếp, bán hàg từ xa qua đthoại, bán hàng qua ng môi giới, qua nviên tiếp thị, qua mạng internet:

-Hnay các DN tăng cường bán hàng tr.tiếp cho NTD, bán hàng từ xa qua đthoại tuy doanh số thấp nhưng nhận đc thôg tin về ncầu thị trường.

-Bán hàng qua ng môi giới: phù hợp với DN lần đầu thâm nhập thị trg hoặc thị trg biến động nhanh mà ng bán ít knghiệm hoặc thị trường mà việc tuyên truyền qcáo khó khăn.

-Bán hàng qua tiếp thị: cần đạo tạo bồi dưỡng đội ngũ tiếp thị có chuyên môn nghiệp vụ cao.=>hthức các hãng nc ngoài sd để đưa sf vào VN.

-TMĐTử: giao dịch nhằm mđích TM, đc t.hiện bằng các p.pháp điện tử trên mạng internet. Là phươg thức KD mới f.ánh hđ TM đc t.hiện trog 1 mtrườg đbiệt là mạng internet dựa trên nền tảng của CNTT và nền KT số hoá.