các tiền đề tư tưởng hình thành tư tưởng hcm

16.9K 2 4

Put your story text here...Câu 1: các tiền đề tưởng lý luận hình thành tưởng hồ chí minh

1) giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc

-lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành 1 tính chất của người dân việt nam là yếu tố quan trọng nhất để nguyễn tất thành đi vào con đường cm

- cho đến nay mọi thắng lợi của cm việt nam kể cả thắng lợi trong công cuộc đổi mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước .các học thuyết du nhập vào việt nam đều thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước

- truyền thống đoàn kết ,đoàn kết là sự gắn bó với nhau để tạo lên sức mạnh to lớn .truyền thống đoàn kết được hình thành cùng với sự hình thành của dân tộc việt nam

- truyền thống nhân văn tốt đẹp , quý trong con người hướng con người vào làm điều thiện đồng thời xử lý tinh tế các mối quan hệ đề cao tình nghĩa quy tắc ứng xử trong xh

- lối sống của người việt giản dị khiêm nhường cởi mở đặc biệt ko cực đoan , cố chấp ,vì vậy có thể tiếp thu những cái hay cái tốt , cái đẹp của dân tộc khác

- dân tộc việt nam coi trong việc hoc hành , hiếu học ,luôn tôn trọng những người học hành đỗ đạt cao ,tri thức

2) tinh hoa của nhân loại

- tinh hoa văn hóa phương đông : người tiếp thu đạo phật và nho giáo

+ hcm ra đời trong 1 gia đình nho giáo ,người tiếp thu những cái đẹp của nho giáo , đánh giá rất cao khổng tử

+người sử dụng rất nhiều khái niệm phạm trù nho giáo

+ người đánh giá rất cao vai trò bình đẳng của nhà phật

- trong tinh hoa văn hóa phương tây

+ người đã thu thập văn hóa tư tưởng dân chủ của cm pháp ,cm mỹ trong đó có bản tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của pháp , tuyên ngôn độc lập của mĩ

+ đánh giá rất cao về chúa jesu ,người tiếp thu tư tưởng của nhà khai sáng pháp

3 ) chủ nghĩa mác -lênin

- là nguồn gốc của lý luận trực tiếp , quyết định bản chất của tư tưởng hcm ,ko nhưng là cẩm lang thần kỳ ko những là kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng , đi tới chủ nghĩa cộng sản

- đối với chủ nghĩa mác lênin , hcm đã lắm vững cái cốt lõi linh hồn sống của nó , là phương pháp biện chứng duy vật , giải quyết các vấn đề thực tiễn của cm việt nam

- các tác phẩm bài viết của hcm phản ánh bản chất tư tưởng cm của người theo thế giới quan , phương pháp luận của chủ nghĩa mác lênin .là yếu tố quan trọng nhất quyết định việc hình thành tưởng hcm

các tiền đề tư tưởng hình thành tư tưởng hcmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!